‘Tababet İçin Adalet’ talebiyle düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi g...

Devamı


Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli Ortodonti uzmanı Gülay Berber’in, tedavi ettiği çocuk hastanın anne...

Devamı


TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 22-23 Mayıs 2019 tarihli kararı ile oluşturulan TDB Kongreleri Çalışma Grubu, ilk toplantı...

Devamı


Diş Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Eroğlu, İstanbul Diş Teknisyenleri ve Sanatkarları Odası Başka...

Devamı


İnsangücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir. Milliye...

Devamı


Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Burn-out / Tükenmişlik Sendromu`nu Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırmasının 11. Gözden Geç...

Devamı