Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TDB Akademisi Yönetim Kurulu; ilk toplantısını 1...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, Merkez Yönetim Kurulu adına yayınladığı mesajla Dişhekiml...

Devamı


03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Y...

Devamı


Dişhekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Dişhekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin S...

Devamı