19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm serbest meslek erbaplarının (dişh...

Devamı


Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu Komisyon ilk toplantısını 16.10.2019 tarihinde aşağıd...

Devamı


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık raporu olan kişilerin, hasta için tıbbi gereklilik görülmesi durumunda gr...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği ve MNG Kargo arasında bulunan kargo taşıma sözleşmesi 17.10.2019 tarihinden itibaren 1 yıl g...

Devamı


FDI Dünya Dişhekimleri Birliği, Ağız Kahramanları (Mouth Heroes) – çocuklara iyi ağız sağlığı alışkanlıklarını kazandırm...

Devamı


Değerli Meslektaşlarımız; 2020 Yılı Dişhekimliği Muayene ve Tedavi Ücretlerini belirleme çalışmalarında değerli görüşle...

Devamı