Değerli Meslektaşlarım, Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 24. buluşması için 27-30 Eylül tar...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği’nin üstlendiği roller ve hayata geçirdiği etkinlikleri konusunda bilinirliği arttırmak, örgüts...

Devamı


İş Bankası ile Türk Dişhekimleri Birliği arasında gerçekleştirilen işbirliği ile Türk Dişhekimleri Birliği üyesi dişhek...

Devamı


SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA ‘Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıd...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 5 Temmuz 2018 tarihli toplantısında; Diyarbakır Dişhekimleri Odasına...

Devamı


Birliğimiz tarafından düzenlenen ‘Cesaret’ temalı Öykü Yarışması sonuçlandı. 27 eser sahibinin toplam 30 öyküyle katı...

Devamı