TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, `Covid-19 Pandemisi Ve Normalleşme Sürecinde Dişhekimleri` hakkında Medikritik`in...

Devamı


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalında e-Serbest Meslek Makbuzu başvuru talebine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmı...

Devamı


TDB Dışilişkiler Komisyonu Üyesi Dr. Duygu İlhan, bu yılki ‘Global Health Delivery Project-Harvard’ programına kabul edi...

Devamı


On yıldan uzun süredir, dişhekimi ve hekimlerin mesleki faaliyetleri sebebiyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerind...

Devamı


Değerli Meslektaşımız; E-Serbest Meslek Makbuzu`na geçiş tarihinde herhangi bir değişiklik yoktur. Uygulama süresinin...

Devamı


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12...

Devamı