DİŞHEKİMLERİNİN TEDAVİ ÜCRETLERİNDE 2006 YILI İÇİN ARTIŞ YAPILMADI!

Türk Dişhekimleri Birliği’nce belirlenen 2006 yılı Asgari Muayene ve Tedavi Ücretleri Tarifesi, 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

01.01.2006–31.12.2006 tarihlerini kapsayan tarifede, 2005 yılına göre tedavi  kalemlerinde  herhangi bir artış yapılmamıştır.

Devletin %5-10 arasındaki  2006 yılı enflasyon öngörüsüne karşılık, Türk Dişhekimleri Birliği, Asgari Muayene ve Tedavi Ücretleri Tarifesi’nde  tedavi kalemlerinin tamamında herhangi bir artış yapmamıştır.

Dişhekimlerinin bu fedakarlığına karşın dileğimiz; hükümetin gelir dağılımında adaleti sağlaması, kişi başına düşen milli geliri yükseltmesi, ağız ve diş sağlığında halkımızın özelden hizmet almasını sağlayarak, bu hizmetin yaygın ve arzu edilen düzeye çıkması için bütçeden yeterli payı ayırmasıdır.


Celal Korkut YILDIRIM

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Başkanı