SAHTE DİŞHEKİMİNE VERİLEN CEZALARIN İNDİRİLMESİ

Sahte dişhekimlerinin hapis ve para cezalarının düşürülmesi ile ilgili kanun teklifi önerisi geri çekildi.  

Türk Dişhekimleri Birliği’nin sahte dişhekimlerinin hapis ve para cezalarının düşürülmesine yönelik  TBMM  nezdinde yaptığı girişimler sonucunda  kanun teklifinin geri alınması konusunda mutabakat sağlandı.  

TBMM  dişhekimi milletvekilleri ile birlikte Sağlık Bakanı sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet  Erdöl, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Köksal Toptan ile yapılan görüşmeler sonucunda TCK’da yapılacak değişiklikteki sahte dişhekimleri ile ilgili düzenlemeden vazgeçildi.

Sahte hekim ve dişhekimleri ile sahtecilerin çalışmasına olanak tanıyan Sağlık mensuplarına yönelik yeni yasal düzenlemenin en kısa zamanda TBMM’ne sunulmasına karar verildi.

Bu yanlış uygulamadan dönülerek halk sağlığının  ve mesleki itibarın korunması sağlanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak  başta  Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ olmak üzere; Sayın Cevdet Erdöl, Sayın Köksal Toptan, dişhekimi milletvekilleri; Sayın Prof.Dr.Muzaffer Gülyurt, Sayın Bayram Özçelik, Sayın Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu, Sayın Halil Akyüz, Denizli milletvekili Sayın Prof.Dr. Mehmet NEŞŞAR, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yavuz Yenidünya’ya gösterdikleri ilgi ve sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür  ediyoruz.


Celal Korkut YILDIRIM
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Başkanı