TDB DİŞHEKİMLİĞİNDE TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU YAKINMA BİLDİRİM FORMU

1. Yakınanın;
TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Adres Bilgileri
İş Adresi Ev Adresi
Telefonlar
İş Telefonu Cep Telefonu Ev Telefonu
2. Yakınma Konusu ile İlgili;
Yakınma Konusunda Adı Geçen Mal veya Malzemenin;
Adı
Markası
Ambalaj Türü
Fatura No
Alış Tarihi (gg.aa.yyyy)
Satın Alınan Yer
Üretici Firma
Yakınma Konusu Hizmet İse;
Üretilen Hizmetin Niteliği Protez Yapımı (Laboratuvar için)
Teknik Hizmet (Tamir Servis vb.)
Hizmeti Veren
Açık Adresi
Yakınma Konusunun Ayrıntılı Açıklaması
Daha önce aynı kişi veya kuruluş ile mal / malzeme alımı veya hizmet sunumunda benzer bir yakınmanız oldu mu? Olduysa ne yaptınız?
Şimdiki yakınmanız için alışveriş yaptığınız kişi veya kuruluşa başvuru yaptınız mı? Yaptıysanız sonuç ne oldu?