DİŞHEKİMLERİNE KREDİ KARTI OKUYUCUSU BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlere (dişhekimleri ile veteriner hekimler dahil) 01.06.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde kredi kartı okuyucuları (POS -Point of Sale-) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 01.06.2008 tarihinden itibaren kredi kartı okuyucularında düzenlenecek POS fişleri, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek ve ayrıca makbuz düzenlenmeyecektir. Nakit ödemeler karşılığında ise yine eskiden olduğu gibi Serbest Meslek Makbuzu düzenlenecektir..

Cihazların ve belgelerin özellikleri ise; üretilen belgelerin, serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın Vergi Usul Kanununa göre belgelendirilmesini sağlayacak ve her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek şekilde olması gerekmektedir.

Eski POS cihazları kullanılmayacak, bu cihazlar sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da bu Tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.

Bu Tebliğde belirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya belirtilen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ayrıca bu tebliğ ile uzlaşma görüşmelerinde, mükellefler istedikleri takdirde   avukatlarını da bulundurabileceklerdir.

Serbest çalışan her dişhekimine POS cihazı bulundurulmasına ilişkin zorunluluk getirilmesinin hizmetin yürütümüne olan etkisi ve bu işlemin dişhekimine getireceği ek bir maliyet olup olmadığı hususları Hukuk Büromuz ve Mali Müşavirliğimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız…

 

ÖRNEK POS BELGESİ