POS CİHAZI HAKKINDA MAHKEME KARARI

                                                                                                             Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesi :  

POS CİHAZINDAKİ KULLANIM NOKSANLIKLARININ MEYDANA GELMESİNDE KUSUR BANKAYA AİTTİR

Bursa Dişhekimleri Odası Üyesi bir dişhekimi hakkında Bursa Vergi Dairesi tarafından yapılan denetimlerde   POS  cihazından alınan ve serbest meslek makbuzu yerine geçen işlem sliplerinde vergi dairesi numarası  veya T.C Kimlik  numarası bulunmadığı gerekçesiyle ceza tutanağı düzenlenmiş ve 1,490,00 TL ceza kesilmiştir.

Söz konusu dişhekimi tarafından POS Cihazını veren banka aleyhinde Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada,  mahkeme 2009/457 E., 2009/1724 K. sayılı kararı ile POS cihazındaki kullanım noksanlıklarının meydana gelmesinde söz konusu bankanın kusurlu olduğu, bu nedenle dişhekiminin ödemek zorunda kaldığı para cezası tutarını istemeye hakkı bulunduğuna ve davalı bankanın söz konusu ceza bedelini ödemesine karar vermiştir.  

Davalı  Bankanın temyiz istemi ile Yargıtay 19.Hukuk Dairesi’nde açtığı davada, mahkeme 2011/20 E.No, 2011/3641 K.No sayılı kararı ile Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararını yerinde bularak hükmün onaylanmasına karar vermiştir.

Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/457 E.No, 2009/1724 K.No sayılı kararı için tıklayınız…

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2011/20 E.No, 2011/3641 K.No sayılı kararı için tıklayınız…