DİŞHEKİMLERİNE POS MAKİNASI KULLANMA VE BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile dişhekimlerinin,  iş yerlerinde POS makinesi bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Tebliğde ayrıca, bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, dişhekimleri tarafından yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" niteliğinde olacağı belirtilmiştir.

Dişhekimlerine POS makinesi bulundurma ve kullanma zorunluluğu getiren düzenlemenin; hukukun genel ilkeleri, normlar hiyerarşisi, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu gerekçesiyle, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Davaya ilişkin gelişmeler, web sitemizden meslektaşlarımıza duyurulacaktır.