YENİ POS CİHAZLARINI 01.06.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANMAYA BAŞLAYACAK MESLEKTAŞLARIMIZ, SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMEYECEK...!

Bilindiği gibi 30 Mayıs 2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile POS cihazlarını bulundurma ve kullanma tarihi,  1 Eylül 2008’e ertelenmiştir.

 379 sayılı Genel Tebliğe uygun POS cihazı edinen dişhekimlerinin,    1 Haziran 2008 – 1 Eylül 2008 döneminde, kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları halinde yaptıkları işlemler için pos fişlerinin yanı sıra serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyecekleri konusunda yaşanan tereddütler üzerine Birliğimizce 30.05.2008 tarihinde  Maliye Bakanlığı’na başvurulmuştur.

379 sayılı genel tebliğe uygun POS cihazlarını 01.06.2008 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak meslektaşlarımızın, bu cihazlarla düzenlenen belgelerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceği, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve VUK-36/2008-6/POS Belgesi -1 sayılı  sirküler yayınlanmıştır.


Vergi Usul Kanunu Sirküleri /36 için TIKLAYINIZ…