TDB 21.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU BAŞLADI

TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) başladı.   

"Dişhekimliğinin Geleceği" başlıklı Meslek Sorunları Sempozyumu kapsamında TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimi Odası Başkanları ve Yöneticileri, dişhekimleri, akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler kısaca mesleğin tüm bileşenleri dişhekimliği mesleğini masaya yatıracaklar. 

Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde oluşturulan ve 25 Mayıs’ta çalışmalarına başlayan 4 Çalışma Grubu;  "Çekirdek Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi" , "Mesleğin Dünyadaki Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Prensipleri" , "Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bakış" ve "Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı ve Güvenliği" konularını tüm boyutlarıyla ele alacak ve hazırlanacak raporlar,  dişhekimliğinin geleceğine ilişkin planlamalara ışık tutacak.  

Bugün başlayan ve 27 Mayıs’ta sona erecek Oda Başkan ve Yöneticileri toplantısında ise güncel konuların ele alınacağı toplantı gündeminin yanı sıra son gün çalışma gruplarının raporları görüşülecek.  

Meslek Sorunları Sempozyumu, 27 Mayıs 2015 tarihinde sona ererken 28 Mayıs Perşembe günü bilim ve teknoloji şölenine;  TDB 21.Uluslararası Kongremize merhaba diyeceğiz... 

TDB 21.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU

TDB MERKEZ YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI

(26-27 Mayıs 2015)

1. MSS Sonuç Bildirgesi Hazırlama Komisyonunun Kurulması.

2. Fatih TAN (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı)

Tıbbi Cihazlar ile ilgili genel bilgiler vererek, malzemelerdeki satış prosedürleri, dişhekimliği mesleğinde kullanılan ilaç sarf malzemeleri tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleme, denetleme ve yönlendirme mevzuatı hakkında bilgilendirme.

3. Doç. Dr. Arzu UZUNER (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği)
    
Dr. Hayriye KÜLBAY 

Aile dişhekimliği hakkında bilgilendirme.

4.  Dişhekimliğinde Değişim ve Dönüşüm 

    A. Özel Sağlık Kuruluşları 
    B. Kamu Sağlık Kurumları

        I. Sağlık Bakanlığı Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
        II. Dişhekimliği Fakülteleri
            a) Vakıf Üniversiteleri
            b) Devlet Üniversiteleri

5. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Yarattığı Değişim.

    A. Ortaklık Yapısında Değişim
    B. Çalışan Dişhekimlerinde Değişim

6. Aynı İlde Birden Fazla Yerde Çalışma

******* 

TDB 21.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU

“DİŞHEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ”
(25-26-27 Mayıs 2015 / İstanbul)

Çalışma Grubu - 1
ÇEKİRDEK EĞİTİMİ PROGRAMI VE LİSANS EĞİTİMİ

A. Koruyucu Temelli Eğitim
B. Modüler Eğitim
C. Akredite Eğitim
D. Uzmanlık, SDE ile Çekirdek Eğitim Programı Sınırları, Nereye Kadar, Ne Zaman, Nasıl?

Çalışma Grubu - 2
DÜNYADA DİŞHEKİMLİĞİNDE ÇALIŞMA MODELLERİ VE SERBEST MESLEK PRENSİPLERİ

A. Serbest Meslek Prensiplerini Tehdit Eden Uygulamalar

    * Yasal Açıdan
    * Fiziki Açıdan
    * Uygulamalar Açısından
    * Mali Sorumluluklar Açısından
    * Etik Açıdan Değerlendirilmesi

B. Sermayenin Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerindeki Yeri
C. Kamu Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri

Çalışma Grubu - 3
DİŞHEKİMLİĞİ MESLEĞİNE VİZYONER BAKIŞ

A. Vizyoner Bakışın Dişhekimliğine Katkısı

B. Farkında ve Farkındalığı Artmış Dişhekiminin Mesleğe Katkısı

C. SDE ve Akademinin Önemi

D. Kollaboratif Çalışma

E. Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı İlişkileri Nasıl Gelişecek ve Neler Yapılmalı?

Çalışma Grubu - 4
DİŞHEKİMLİĞİNDE İLAÇ, KOZMETİK VE TIBBİ CİHAZ, MALZEME KULLANIMI VE GÜVENLİĞİ