POS CİHAZLARI İLE İLGİLİ YENİ DANIŞTAY KARARI

Meslektaşlarımızın muayenehanelerinde POS cihazı bulundurmalarını zorunlu kılan Tebliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da açtığımız davada 2 muhalif oya karşın 3 oyla yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz reddedilmiştir.

Ekteki karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna gerekli itiraz 7 gün içinde yapılacaktır.  

Bu karara göre, POS cihazı bulundurulması ile ilgili Tebliğ yürürlükte olup, uygulanmaya devam edilecektir.

Danıştay 4.Daire Kararı için tıklayınız…