TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Programı I.Modülü Yapıldı

TDB Akademi tarafından düzenlenen  Oral İmplantoloji Programının I.Modülü, 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Eğitimde;  Prof.Dr.Serdar Yalçın, Prof.Dr.Özen  Onur,  Prof.Dr.Selim Ersanlı, Prof.Dr.Gürcan Eskitaşçıoğlu ve Dr.Alper Gültekin katılımcılarla birlikte oldu.

Eğitim kapsamında değerli hocalarımız tarafından aşağıdaki konular ele alındı.

 

TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Programı
Temel Eğitim 

1. Modül

29 Eylül 2017, Cuma

Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması

13.30 -15.00

 • Dental implantların kısa tarihçesi
 • Oral Implantolojinin felsefesi, Oral implantoloji bilimine kapsamlı yaklaşım, Neden İmplantlar
 • Osseointegrasyon kavramı, klinik başarı açısından önemi, oluşturulması ve uzun dönem implant başarısında rol oynayan biyolojik kavramlar
 • İmplant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması, implant cerrahisi ve yara iyileşmesindeki önemi
 • Dental İmplantların makro ve mikro yapısı,
 • Oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontraendikasyonlar,


15.30 – 17.00

 • Tanı modelleri, tedavi planlaması, İmplantolojideki Radyografik değerlendirmenin önemi: Dental Volumetrik Tomografi kullanılarak oluşturulan üç boyutlu sanal tedavi planlaması, iki ve üç boyutlu tedavi planlamasındaki farklar ve alınan riskler, Bilgisayarlı Tomografi ve Dental Volumetrik Tomografi kullanımının avantaj ve dezavantajları
 • Dental implantoloji ve üç boyutlu planlama, bir günde cerrahi ve protez tedavisi için yapılması gerekenler, bilgisayar destekli tedavi planlamasının cerrahi ve protetik olarak uygulanmasındaki aşamalar
 • Maksilla ve mandibulanın klinik ve radyolojik anatomisi,


17.00 -18.00

 • Hasta değerlendirmesi: Lokal risk faktörleri, komplikasyonlar önleyici cerrahi ve restoratif girişimler, başarıyı arttıran tedavi protokolleri
 • Hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi protokolleri, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, restorasyon seçenekleri
 • Dokümantasyon, fotoğraf ve video kullanılarak hasta verilerinin oluşturulması

30 Eylül 2017, Cumartesi 

Oral İmplantolojide Temel Cerrahi Prensipler


09.00 - 10.30

 • Oral implantolojide kullanılan cerrahi aletlerin tanıtımı, dikkat edilecek unsurlar, fizyodispenser ve piezo surgery nin farklı endikasyonlarda kullanımı
 •  Operasyon öncesi hazırlıklar, sterilizasyon, yardımcı personel ve asistanın önemi
 • İmplantolojide ilaç kullanımı, güvenli tedaviler için protokoller, hasta konforunu arttıran medikal tedaviler
 • Cerrahi uygulama prensipleri, kemik kalitesi ve miktarının önemi, cerrahi ve restoratif komplikasyonların önlenmesi
 • Sistemik hastalıkların tedavi planı sürecindeki etkileri,


11.00 - 12.00

 • İmplant cerrahisinde ve ogmentasyonda uygulanan flap dizaynları
 • İmplantolojide kullanılan dikiş teknikleri, kullanılan materyaller ve kullanım alanları
 • İmplant cerrahisi ve pozisyonlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenler, hatalı implant yerleşimlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi, restoratif zorlukların değerlendirilmesi


13.00 - 14.00

 • İmplant uygulamaları sonrasında görülebilecek erken veya geç karşılaşılan komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi


14.00 – 18.00 Pratik Uygulama

 • Radyografiler üzerinde implant tedavi planlaması
 • Cerrahi uygulama Hands-On Model Üzerinde- (Firmalardan temin edilecek plastik model veya hayvan çenelerinde)