ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler  Daire Başkanlığı yetkililerince  Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) meslektaşlarımız tarafından aktif kullanabilmesine yönelik bilgilendirme beklentisi ile yapılan  toplantı 8 Şubat 2018 tarihinde  TDB Akademi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda daha çok  sistemin dişhekimliği malzemelerinin ithalatında kalite kontrolüne olanak sağlayacağı üzerinde durulurken, Ürün Takip Sisteminin bilgi işlem ayağının yeterince oluşturulamadığı  o nedenle  sisteme şimdilik ön başvuru yapılabildiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/​ adresinden başvuru yapabilmek için e-devlet şifresi ve  Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) numaralarına ihtiyaç duyulmaktadır.  Dişhekiminin diplomasının  arkasında  bulunan ÇKYS numaralarının  İl Sağlık Müdürlüklerinden de edinilebileceği bilgisi verilmiştir. Sisteme ön başvurudan  sonra  Bakanlığın yeni bir duyurusuna kadar yapılacak herhangi bir işlem olmadığı gibi mevcut durumun herhangi bir zorunluluk veya yaptırımı da bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin Bakanlığın yapacağı yeni duyuru  meslektaşlarımızla  paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği