SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

19 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan ile ülkemizdeki ağız diş sağlığı hizmetleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik görüşüldü. Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı A.R.İlker Cebeci, Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler’in, Sayın Prof. Dr. Alper Cihan’ı ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin sunulması, hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve uzun vadeli planlamasının yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılarak bu alanlarda birlikte çalışılmasının yararlı olacağı ifade edildi. Bu kapsamda, birlikte yapılacak çalışmaların planlanması için en kısa sürede bir dişhekimi bürokratın Türk Dişhekimleri Birliği ile koordinasyon için görevlendirileceği belirtildi.

Yönetmeliğin içerdiği bir takım kuralların sağlık ortamına yaptığı etkiler ile uygulamada yarattığı sorunlara ilişkin olarak Sayın Genel Müdür’e bilgi verildi. Özellikle, sağlık kuruluşlarının meslek mensupları tarafından açılmasının gerekli olmasının yanı sıra sağlık kuruluşlarının açılması ve denetlenmesinde oda görevlilerinin de ilgili heyetlerde yer almasının önemi A.R.İlker Cebeci tarafından vurgulandı. Yönetmeliğin uygulamada yarattığı sorunlar ve yargı kararları sebebiyle kısmen yeniden düzenlenmesi zorunluluğuna işaret edilerek; bu süreçte Türk Dişhekimleri Birliği olarak etkin katkıda bulunmaya hazır olduğumuz ifade edildi. Sayın Genel Müdür, gündemlerinde pek çok düzenleyici işlem bulunduğunu, ilgili Yönetmeliğe ilişkin hazırlıkların da sürdürüldüğünü gündem sırası geldiğinde birlikte çalışılacak ortamı sağlayacaklarını belirtti ve süreçte birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Toplantıda Dişhekimliği Fakültelerindeki kontenjan artışı, koruyucu hekimlik uygulamalarının daha etkin uygulanması için öneriler, bu uygulamaların etkinliği ve yaygınlığı için serbest dişhekimlerinden kamunun yararlanması gereği gibi konular konuşuldu.

Bir sonraki çalışma toplantısı için daha sonra telefonla iletişim kurulması kararı ile ziyaret sonlandırıldı.