YÖK BAŞKANINI ZİYARET

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Oda Başkan ve yöneticilerinden oluşan grubumuz, 6 Haziran 2018 tarihinde  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Basın açıklamamızın elden paylaşıldığı ziyarette;

  1. Dişhekimliği Fakültelerindeki sayısal artış,
  2. Öğrenci kontenjanlarının ulaştığı anormal durum,
  3. Dişhekimliği fakültelerindeki akademik kadroların sayısal yetersizliğinin dişhekimliği lisans ve uzmanlık eğitimi alanlarına yansımaları,
  4. İlmi Hüviyet Sınavına ilişkin endişelerimiz
  5. Tıp ve Hukuk Programları kontenjanlarına uygulanan yerleştirmelerde başarı sıralaması uygulamasının Dişhekimliği programlarında da uygulanması konularında görüş alış verişi yapıldı.

Toplantıya; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr.M.A.Yekta Saraç,  Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr.Zeliha Koçak Tufan ile TDB Genel Başkanı Dr.A.R.İlker Cebeci,  Genel Sekreteri Neslihan Sevim, MYK Üyesi Mustafa Murat Çağlar, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. F.Serhat Özsoy, Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanvekili Ahmet Tunahan ve Genel Sekreteri Alper Altay, Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı M.Cihat Arkan, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay ve Sivas Dişhekimleri Odası Başkanvekili Salih Gül katıldılar.