TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamındaki Meslek Sorunları Sempozyumu, 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de yapıldı.

Sempozyumda;TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile  Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri, ve oluşturulan 3 Çalışma Grubu gündemleri ile aşağıdaki gündemlerle mesleğin güncel sorunlarını masaya yatırıldı.

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri Toplantısı;

Gündem:

 I.  Dişhekimlerinin serbest çalışma modelleri üzerinden ortaya çıkan sorunlar ve tartışma.

      -  Ücretli
      -  Kendi adına
      -  Şirket ortaklığı
      -  Hastane içi kiralama yöntemi
      - 3224/42. Madde üzerine tartışma. 

II.   KSV de gelecek, yeni durma noktamız, e-reçete.

III. Bitmeyen sorun: Tabela Standartları

IV. Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve son durum üzerine değerlendirme.

V.   Özelden hizmet satın alma

VI.  Kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunları ve mobbing

Çalışma Grupları;

Gündem:

  1. Türkiye’nin Yeni Yönetim Koşullarında, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Geleceği.  
  2. Sağlıkta Dönüşüm Programları (SDP) Türkiye'de Ağız Diş Sağlığını Neye Dönüştürmüştür?
  3. TDB ve Odalarının Örgütlenme Modeli Sorunları ve Çözüm Önerileri.

 Çalışma Gruplarının raporları TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yöneticileri Toplantısı’nda görüşüldü.

 

***

TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU

TDB MERKEZ YÖNETİM KURULU VE ODA YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI
 (25-26 Eylül 2018 - Ankara)


SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Başkentimiz Ankara’da meslek sorunlarımızı konuşmak üzere 35 odamızın katılımıyla bir aradayız.

Dünya konjonktürünün değişmekte olduğu bir dönemde çevremizdeki siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin yarattığı sorunlar kaçınılmaz olarak ülkemize yansımaktadır.

Özellikle komşularımızdan gelen göç dalgası ülkemizi ve bizi hem ekonomik hem sosyokültürel olarak olumsuz etkilemektedir.

Yeni ekonomik programın mesleğimize yansıması, yeterli planlama yapılmadan açılan Diş Hekimliği Fakülteleri, artan öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi sorunları, büyük sermaye gruplarının zincir poliklinikler ve merkezler açması, Sağlık Bakanlığının performans sistemi içerisinde açtığı ADSM’ler ve döviz kurlarındaki ani artışların bütün girdi maliyetlerine yansıması, meslektaşlarımızın ya gelir kaybı ya da işsizlik ihtimali ile karşı karşıya kalması ile sonuçlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıl çok sayıda sağlık çalışanına uygulanan şiddet ve mobbing birçok hekimin mesleği bırakmasına sebep olmuştur.Bu da meslektaşlarımızın can güvenliğine ve çalışma motivasyonuna olumsuz yansımaktadır.

Pratikte karşılaştığımız gelişmelerin kanun ve yönetmeliklerin artık önüne geçtiği gerçeği bizi bu konuda yeni çözüm arayışlarına zorlamaktadır. Bu gelişmeler; tabela standartları, sağlık turizmi gibi konularda TDB ve Odaları daha gerçekçi çözümler üretmeye yöneltmiştir. Yıpranma payı, kamuda çalışan meslektaşlarımıza yapılan emeklilik koşullarındaki iyileştirmelerin özel çalışanlara da yansıtılma problemleri çözülmesi gereken diğer konular olarak durmaktadır.

TDB’nin tüm girişimlerine rağmen Sağlık Bakanlığı’na ulaşılamaması, sağlık bürokrasisi ile yapılamayan, yapılıp da sonuç alınamayan görüşmeler sonucu sürdürülemez bir sürece gelmiş bulunmaktayız.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmeliğin yeniden yazım çalışmalarında meslek örgütü olarak mutlak surette içerisinde olup katkı sağlamamız kaçınılmazdır.

Birliğimiz ve Odalarımıza aidiyet duygusunun ve katılımın arttırılması için kamu çalışanlarımıza, ileri yaş Diş Hekimlerimize, öğrencilerimize ve genç mezunlarımıza yönelik birtakım çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bunun güzel bir örneği de 24. TDB Kongresindeki öğrenci kayıt sayısının yüksekliğidir.

TDB ve Odalar olarak yeni mezun meslektaşlarımızın sermaye grupları ve meslek dışı gruplar tarafından mağdur edilmemeleri yönünde bilgilendirme, yönlendirme ve yaptırım konusunda çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası arenada ülkemizin ve meslek birliğimiz adına pozitif gelişmeler de yaşanmaktadır. Örneğin FDI’daki delege sayımızın artması, uluslararası görevlerde temsiliyetler alınması ve kadın meslektaşlarımızın bu konudaki öncülüğü de hepimizin gurur kaynağı olmuştur. TDB Akademi ve Odalarımızın yaptığı bilimsel faaliyetlerle de Dünya Diş Hekimliğindeki güncel gelişmeler meslektaşlarımız tarafından eşzamanlı olarak takip edilmektedir.

Meslek örgütlerine karşı kapatma, etkisizleştirme tehditlerine karşı tüm üye ve bileşenlerimizle birlikte gerekli direnç ve dayanışma geliştirilerek sürdürülecek, Sağlık Bakanlığı ile diyalog yolları zorlanmalıdır.

Meslek Birliğimizin ismindeki ilk kelimemiz olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Türk Milleti’’ tarifi paralelinde, Anayasamızın 135. maddesi ve 3224 sayılı kanunumuzla bize verilmiş olan Türk Dişhekimleri Birliği adı tartışılsa da tüm bileşenlerimizce sonuna kadar sahiplenilecektir.

Sonuç olarak TDB’deki ‘’Birlik’’ kelimesinin mesleğimizde hepimizi birleştirici temel unsur olduğunu daima hatırlamalıyız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

 
ADANA DİŞHEKİMLERİ ODASI


KAHRAMANMARAŞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI

KAYSERİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

ANTALYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

AYDIN DİŞHEKİMLERİ ODASI

KONYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

MALATYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI

MARDİN DİŞHEKİMLERİ ODASI

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

MERSİN DİŞHEKİMLERİ ODASI

DİYARBAKIR DİŞHEKİMLERİ ODASI

MUĞLA DİŞHEKİMLERİ ODASI

EDİRNE DİŞHEKİMLERİ ODASI

SAKARYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

ELAZIĞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI

ERZURUM DİŞHEKİMLERİ ODASI

SİVAS DİŞHEKİMLERİ ODASI

ESKİŞEHİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

ŞANLIURFA DİŞHEKİMLERİ ODASI

GAZİANTEP DİŞHEKİMLERİ ODASI

TEKİRDAĞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI

TRABZON DİŞHEKİMLERİ ODASI

ISPARTA DİŞHEKİMLERİ ODASI

UŞAK DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

ZONGULDAK DİŞHEKİMLERİ ODASI

 İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI