TDB 17.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Birliğimizin 17.Olağan Genel Kurulu 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara The Green Park Otel’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM 

CUMA-CUMARTESİ:

1.  Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2.  Divan seçimi,
3.  Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanın konuşması,
4.  Konukların konuşmaları,
5.  Komisyonların oluşturulması,
6.  Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
7.  Raporların aklanması,
8.  Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve karara bağlanması,
9.  Üye aidatlarının, kayıt ücretlerinin yıllık miktarı, ödenme şekli ve zamanının belirlenmesi,
10. Birlik organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti,
11. Yönetmelikler ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12.  Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
13.  Bütçede fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
14. Diyarbakır ve Mardin Dişhekimleri Odalarına bağlanacak illerin yeniden belirlenmesi, 
15.  Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler,
16.  Adayların tespiti ve açıklanması,

       a) Merkez Yönetim Kurulu
       b) Yüksek Disiplin Kurulu
       c)  Merkez Denetleme Kurulu

PAZAR: 

Seçim   
Saat
: 09.00 – 17.00