KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ III.ULUSAL KONGRESİ
13-14 EKİM 2018 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA YAPILACAK

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nce oluşturulan  'Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu' tarafından düzenlenen 'Kişisel Sağlık Verileri III.Ulusal Kongresi', 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Kongrede; kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek amaçlanıyor.  Bu amaçla kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecek.

Kongre web sayfası için tıklayınız...