‘BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI’NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birliğimiz ile Türk Tabipleri Birliği işbirliğinde düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ikincisi, 6-9 Aralık 2018 tarihlerinde TDB Akademi Salonunda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası, 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca dişhekimliği alanında bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen uygulama içeriği ile dişhekimlerinin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mahkemelerde bilirkişilik yapmayı tercih etmeyen dişhekimlerinin de çalışma yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiler içermesi nedeniyle katılabilecekleri bir eğitim olarak düşünülmektedir.

Prof.Dr.Aysun Balseven Odabaşı ile Dr. Semih Sırrı Özdemir  tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimde aşağıdaki konular ele alındı.

 • Bilirkişilik Hakkında Temel Bilgiler; Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
 • Bilirkişilik Hakkında Temel Bilgiler; Türk Yargı Teşkilatı; Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler
 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler
 • İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
 • Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Nitelikleri; Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
 • Bilirkişi İncelemesi
 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
 • Rapor Yazımı Usul ve Esasları
 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Uygulama Eğitimi
 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Uygulama: Örnek Olaylarının Sunulması; İncelemelerin Gerçekleştirilmesi; Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme

Kurs sonunda Türk Tabipleri Birliği tarafından 24 meslektaşımıza 'Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası' verildi.

Meslektaşlarımızdan yoğun talep gelen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı’ ilerleyen günlerde tekrarlanacak olup, detaylar web sitemiz aracılığıyla duyurulacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ