ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN NEZAKET ZİYARETİ

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri 17. Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu üyelerini 13.12.2018 tarihinde ziyaret ederek başarı dileğinde bulundular.

Türk Dişhekimleri Birliği