​DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı, Türk Dişhekimleri Birliği’nin ev sahipliğinde 20 Aralık 2018 Perşembe günü İstanbul’da yapıldı.

​Toplantıya; Türk Pedodonti Derneği adına Doç.Dr. Senem S.Kuvvetli, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan, Restoratif Dişhekimliği Derneği Başkanı Prof.Dr Esra Can, Türk Endodonti Derneği adına Prof.Dr.Hesna Sazak Öveçoğlu, Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Cengizhan Keskin, Türk Periodontoloji Derneği Başkanı Dr.Seyhan Gücüm, Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Ahmet Nuri Yazıcıoğlu, Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof.Dr. Zeynep Ahu Acar, Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği adına Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, Türk Dişhekimleri Birliği adına da Genel Başkan Celal Korkut Yıldırım, Genel Sekreter Ali Gürlek ve Uzmanlık Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Özen Onur katıldılar.​

​Toplantıda; ​

  • Toplum Ağız Diş Sağlığını Geliştirme ve buna bağlı olarak  Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Uzmanlık Eğitimi, Bilimsel Araştırma ve Etkinlikler, Etik, Sürekli Dişhekimliği Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim, İnsangücü Planlaması, ve dişhekimliği mesleği adına  benzeri   alanlarda çalışmalar yapacak  Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu  (DUDEK) adıyla  bir kurulun oluşması konusunda  hemfikir olundu.
     
  • TDB’nin hazırladığı Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik taslağı görüşüldü.​
     
  • Bir sonraki DUDEK toplantısının 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da yapılmasına karar verildi.​

 

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ