DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı, Türk Dişhekimleri Birliği’nin ev sahipliğinde 15 Şubat 2019 Cuma günü İstanbul’da yapıldı.

​Toplantıya; Türk Pedodonti Derneği Başkanı Prof.Dr.Figen Seymen, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan, Restoratif Dişhekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr Esra Can, Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, Türk Endodonti Derneği adına Prof. Dr.Hesna Sazak Öveçoğlu,  Türk Ortodonti Derneği adına  Prof. Dr. Derya Germenç Çakan ile Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkan Celal Korkut Yıldırım ve Genel Sekreter Ali Gürlek katıldılar.

​Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alındı.

1. Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik Taslağının Değerlendirilmesi

2. Uzmanlık eğitimi ve insan gücü konusunda yaşanan sorunlar

Türk Dişhekimleri Birliği