İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı  tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Aralık 2018 tarihinde açıkladığı 2. 100 Günlük Eylem Planında belirtilen 'Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması' kapsamında;  Sivil Toplum Kuruluşları ve Baro temsilcilerinin katılımıyla 14 Şubat 2019 tarihinde Ankara Hakimevinde  bir çalıştay gerçekleştirildi.

Birliğimiz adına TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım’ın katıldığı ve  'İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü'  Çalışma Grubunda  yer aldığı Çalıştay kapsamında 'Yaşama Hakkı ve Kötü Muamele',  'Adil Yargılanma Hakkı',  'Özgürlük ve Güvenlik Hakkı' , 'Din Özgürlüğü', 'Özel Hayat ve Mülkiyet Hakkı' ve  'İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü' olmak üzere dört ayrı çalışma grubu oluşturuldu ve 'Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlanmasına”'yönelik katılımcıların görüş ve önerileri alındı.