TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI ANKARA`DA YAPILDI

TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI ANKARA’DA  YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 6 Mart 2019 tarihinde  aşağıdaki gündemle Ankara’da  bir araya geldi.

GÜNDEM

1) Merkez Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme
2) 2019-2020 dönemi çalışma programı önerileri
3) MYK çalışmalarında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi

Türk Dişhekimleri Birliği