TDB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

TDB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Merkez Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2019 tarihli toplantısında Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara The Green Park Otel’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM 

13 NİSAN CUMARTESİ

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Divan seçimi,
 3. Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanın konuşması,
 4. Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 5. Raporların aklanması,
 6. Yeni dönem tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması,
 7. 2020 yılı Üye aidatlarının, kayıt ücretlerinin yıllık miktarı, ödenme şekli ve zamanının belirlenmesi,
 8. 2019 - 2020 yılları Birlik organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti,
 9. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. Bütçede fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 11. Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler,
 12. Adayların tespiti ve açıklanması,
 • a) Merkez Yönetim Kurulu
 • b) Yüksek Disiplin Kurulu
 • c) Merkez Denetleme Kurulu

 

14 NİSAN PAZAR

Seçim   
Saat
: 09.00 – 17.00  

Türk Dişhekimleri Birliği