`İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ CEZALANDIRILMAMALIDIR...`

Türk Tabipleri Birliği'nin evrensel değerler ve Dünya Tabipler Birliği etik ilkelerine göre yapmış bulunduğu bir basın açıklamasının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözardı edilerek Türk Tabipleri Birliği’nin önceki Merkez Konseyi üyelerinin tamamının hapis cezasına çarptırılmış olmalarını kabul edilemez buluyor; karara yapılan itirazın hukukun üstünlüğü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi temelinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği