SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞME

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, Genel Başkanvekili Önder Taşan ve Genel Sekreteri Dr.Gülay Özdoğan, 22.08.2019 tarihinde  Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; sağlık ortamı ve meslektaşlarımızın sorunları ile bunlara ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarımızın çözüm önerileri ele alındı. 

Türk Dişhekimleri Birliği