AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ ANKETİNE
KATILIMINIZI BEKLİYORUZ

Değerli Dişhekimi,

Halen kullanmakta olduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’nin günün ekonomik koşullarına göre bilimsel metotlarla, maliyet temelli olarak güncellenmesi gerekmektedir.

İlk etapta, iş analizine dayalı “değişken maliyetler” güncellenecek ve “Risk Analizleri” de yapılacaktır.

İkinci etap; dişhekimliğine ilişkin “Sabit Maliyetlerin” ve Dişhekimlerinin “Asgari Hayat Standartlarının” ve “İş Yoğunlukları”nın belirlenmesi ile ilgili olacaktır.

İkinci etaptaki çalışmalar aşağıda bulunan isimsiz anket ile gerçekleştirilecek ve elde edilen parametreler tarifenin güncellenmesinde kullanılacaktır. Anket ile elde edilen bilgiler yalnız bu çalışmada kullanılacak olup başka hiçbir resmi veya özel kurum ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

Anket, 2019 yılı ilk 8 aylık veri esas alınarak doldurulacak ve değerlendirme bu esasa göre yapılacaktır.

Anketi yanıtlamak yaklaşık 20-30 dakikanızı alacaktır. Ankete katılımınız ve vereceğiniz yanıtlar tarifemizin güncellenmesinde son derece önemlidir.

Çalışmalarımıza sağlayacağınız destek ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu

Ankete katılmak için tıklayınız…