TDBD 173.SAYI BAŞYAZI
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE ÇÖZERİZ

Güz mevsiminin romantik ve hüzünlü havasını bütünleyen, İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongre’mizle aktif, katılımcı ve mutlu bir hafta yaşadık. Çocuklarımızın ilköğretime başladığı günlerde biz de okula yeni başlayan çocuklar gibi tüm oturumlara yetişme heyecanını sürekli dişhekimliği eğitimi bilinciyle yaşadık. Sosyal, ekonomik ve belki de ailevi problemlerimize kongre sosyal programıyla biraz da olsa ara verme fırsatı bulduk.

TDB olarak, organize ettiğimiz 25. Kongre ile meslektaşlarımıza dokunabildiğimizi ve onlar için çözüm üreten meslek örgütü olduğumuzu ve ‘biz çözeriz’ söylemimizin altının ne kadar dolu olduğunu bir kez daha kamuoyuna ve meslektaşlarımıza hissettirebildiğimizi düşünüyorum.

Karşılaştığımız sorunlardaki tespit ve çözüm odaklı girişimlerimizin doğruluğunu e-nabız uygulamasının iptaline kadar varan mahkeme kararlarıyla bir kez daha gördük. Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hasta bilgilerini merkezi bir sistem içinde toplamak amacıyla e-Nabız sistemi oluşturulmasına ilişkin 2015/5 sayılı Genelge’nin iptalinden sonra sağlık bilgi sistemi firmalarına yönelik kuralların belirlendiği 2015/17 sayılı Genelge de iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı’nı, hastaların kişisel sağlık verilerini bir merkezde toplamak yerine onları korumaya ve Bakanlığın ihtiyacı olan sağlık verilerini kişisel bilgilerden arındırılmış olarak toplamaya; bütün bu süreçlerin planlanmasında hukuka uygun davranmaya ve başta meslek örgütleri olmak üzere bu alanda birikimi olan herkesin katkısını almaya davet ediyoruz.

Meslek Sorunları Sempozyumu’nda etraflı olarak ele aldığımız ‘sağlıkta şiddet’ ve dişhekimliği eğitiminin sorunları raporları doğrultusunda bilimsel temellere dayalı, meslek ve ülke çıkarlarını gözeten yeni eylem planlarını en kısa zamanda tüm oda bileşenlerimizle gündeme getireceğiz. Dişhekimliğinde uzmanlık tartışmalarının da tekrar gündeme geldiği bugünlerde, dişhekiminin hasta tedavisinin sınırlarını 2019 sayılı yasanın belirlediğini, dişhekiminin bu sınırlar içinde her türlü tedaviyi yapmaya yetkili olduğu görüşümüzün arkasında durduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Serbest çalışan dişhekimlerinin 2020 yılında Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’nin belirlenmesine yönelik görüş ve önerilerinizin yanı sıra kamuda ya da serbest çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve bunların çözümüne yönelik önerilerilerini almak için TDB web sitemizde bir link açtık. Katılımcı demokrasi adına görüşlerinizi bekliyoruz.

STK’ların seçim sistemlerinin tekrar siyasi arenada gündeme geldiği bugünlerde farlılıklarımızı zenginliğimiz olarak algılayacağımız, birlik içinde daha ileriye gidebilme ve daha çok güzellik yaratma adına meslek sorunlarımıza ve meslek örgütümüze sahip çıkmaya ve desteğe davet ediyorum.

Prof.Dr.Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı

TDBD 173.sayı için tıklayınız…