`SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA`
ELEKTİF İŞLEMLERİN ERTELENMESİ VE DİĞER ALINACAK TEDBİRLER

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelleri üzerindeki yükün azaltılması geçici tedbirlerin alınmasına yönelik yayınladığı açıklama için tıklayınız.

Türk Dişhekimleri Birliği