NORMALLEŞME SÜRECİNDE BİR ADIM DAHA

Covid 19 Pandemi mücadelesi sürecinde,Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği acil diş tedavileri tanımına giren hastalarımıza, gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerini alarak tedavi uygulayan özel muayenehane, merkez ve polikliniklerdeki dişhekimlerimize acil sağlık sorunlarının aksamaması için yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

Pandemi sırasında Türk Dişhekimleri Birliği de 'Pandemi sırasında ve sonrasında  kamuda ve özel sağlık kuruluşlarında hasta bakma protokollerini' hazırlamış ve yayınlamıştır.

İster özel sağlık kuruluşlarında, isterse de kamuda olsun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine devam edebilmek için Türk Dişhekimleri Birliği, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tedavi protokollerine uygun önlemlerin alınmış olması gereklidir.

Son günlerde bazı gazetelerde ve sosyal medyada, normalleşme takvimi içerisinde, dişhekimlerinin 1 Eylül'de hasta kabulüne başlayacağına dair asılsız haberler dolaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve de Türk Dişhekimleri Birliği'nin bu yönde bir kararı bulunmamakla beraber, ağız ve diş sağlığı tedavilerinin tümden durdurulması yönünde bir uygulama hiç bir zaman olmamış, sadece elektif tedavilerin ertelenmesi tavsiye olarak  bildirilmiştir.

17 Mart’tan bugüne ertelenmiş tedaviler nedeniyle halkımızın tedavi gereksinimleri artmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin hazırlamış olduğu 'hasta bakma protokolleri' rehberliğinde, hastalarımızın tedavi gereksinimleri karşılanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği