#KontenjanÇokNitelikYok
İMZA KAMPANYASI

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Hemşireler Birliği ve Türk Tabipler Birliği Öğrenci Kolları tarafından  sürekli açılan fakülte ve artan kontenjanlar nedeniyle mezuniyet sonrası iş olanaklarını sınırlanmasına ve  yeterli fiziki altyapı olmaksızın birçok öğrencinin gerekli eğitimi alamadan mezun olduklarına  dikkat çekmek  amacıyla   change.org sitesi üzerinden 'KontenjanÇokNitelikYok' başlıklı bir online imza kampanyası başlattılar.

***

#KontenjanÇokNitelikYok

"Bizler DişHekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Tıp öğrencileri olarak son yıllarda açılan yeni fakülteler ve sürekli artan kontenjanlar için endişe duymaktayız. Artan kontenjanlar ve yeni açılan fakülteler; mezuniyet öncesi eğitimimizin niteliğini olumsuz yönde etkilemekte ve mezuniyet sonrası iş olanaklarımızı kısıtlamaktadır. Bu durum sadece biz sağlık öğrencilerinin eğitimini değil, toplumumuzun sağlığını ve yaşam standardını kötü yönde etkilemektedir. Ki bu pandemi sürecinde de nitelikli sağlık hizmetinin önemini bir kez daha kavramış bulunmaktayız.

Bu nedenlerden dolayı kontenjanların, sağlıklı insan gücü planlanması ve projeksiyon çalışmaları doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık bölümlerinde verilen mezuniyet öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar derhal yapılmalıdır.

YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu tür uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz."

İmza Kampanyasına katılmak için tıklayınız...