AÇIKTAN ATAMA KURASINDA YANLIŞLIK İDDİASI

Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen, ağız ve diş sağlığı merkezlerine açıktan atanacak dişhekimlerinin belirlendiği kura çekimi 14.07.2020 tarihinde yapıldı. Noter huzurunda yapılan ve internetten de canlı yayınlanan kurada, tek tek rakamlar belirlenerek bulunan aday numaralarından atanmaya hak kazananlar saptanmıştır.

Meslektaşlarımızın yoğun başvurusunda ve ilettikleri kısa videoda kurada çıkan ve ilgilinin okuduğu rakam ile ekrana yansıtılan rakamın farklı olduğu; “sekiz” denilmesine karşın “sıfır” rakamının ekranda belirdiği görülmektedir.

Noter huzurunda çekilen kuranın güvenilirliğinin korunması bakımından yanlışlık düzeltilmeli ve yaşananlara ilişkin olarak Bakanlık tarafından, kamuoyunu ikna edecek bir açıklama sunulmalıdır. Aksi takdirde, Bakanlık tarafından düzenlenen kura işleminde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddialar ortada kalacak; kamu yönetiminin güvenilirliği, adalet, liyakat ve eşitlik ilkeleri zedelenmiş olacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği