TDB 26. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ (DİYARBAKIR)
27-30 MAYIS 2021 TARİHİNE ERTELENDİ

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza,

Dünyada ve ülkemizde  hepimizi etkileyen COVID-19 salgını, dalgalanmalar ve alevlenmelerle devam etmektedir. Bu süreç yaşam şeklimizi ve çalışma prensiplerimizi bir şekilde değiştirmemize neden olmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu zor günlerde aldığımız tüm kararlarda odak noktamız ve önceliğimiz toplum sağlığını korumak ve geliştirmek yönündedir.

Bilim insanları ve otoritelerin özellikle influenza’nın artacağı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, pandemi de yeni bir dalgalanma yaşanacağı ve vaka sayılarının artacağını ifade etmeleri, bu dönemde yapılacak tüm kongreleri riskli buluşmalar olarak tanımlamaktadır. Oluşan bu istisnai durumlar ışığında 15-18 Ekim 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da  yapılacak olan TDB 26. Uluslararası Kongresi, tüm hekimlerin, katılımcıların, sektör temsilcilerinin ve firmaların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, 27-30 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

27-30 Mayıs 2021'de TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'nde (Diyarbakır) buluşmak üzere...

Türk Dişhekimleri Birliği