KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Konuya ilişkin 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı aşağıdadır.

Türk Dişhekimleri Birliği