İzmir’de bulunan bazı ilkokulların 1.sınıflarında heceleme öğretmede kullanılan `… Kitabı` isimli yayında uygun olmayan...

Devamı


TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve Genel Başkanvekili Nebil Seyfettin, 13 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ...

Devamı


24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Cenevre, İsviçre’de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulunun 144. Oturu...

Devamı


Bazı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından dişhekimlerine gönderilen yazılarda ulusal sağlık sistemine entegre olmayan ku...

Devamı


Bilindiği üzere, 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı torba Yasa uyarınca 01.01....

Devamı


2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda; Van, Muş, Bitlis, Hakkâri i...

Devamı