Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi,...

Devamı


Antalya`da uygunsuz koşullarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte dişhekimliği yaptığı tespit edilen ikisi S...

Devamı


Birey hakları bakımından son derece dikkatli ve duyarlı olunması gereken kişisel sağlık verilerinin bireysel/kamusal huk...

Devamı


Avrupa bölgesindeki ülkelerin temsil edildiği Avrupa Bölgesel Organizasyonu (ERO) Genel Kurulu, 21-22 Nisan 2017 tarihle...

Devamı