TDB 1. Ulusal Dişhekimliği Kongresi

 
   
21-23 Eylül 1995
 
 

TDB Genel Başkanı ve Kongre Başkanı
Celal Korkut YILDIRIM

Organizasyon Komitesi Başkanı
Dr. Levent ÖZSES

Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri
Tümay İMRE (MYK Üyesi)

   
Expodental