Dişhekimliği Fakülteleri

KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

 
S.NO DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTELERİ
KURULUŞ
YILI

1

İstanbul

1908

2

Hacettepe

1963

3

Marmara

1963

4

Ankara

1963

5

Ege

1969

6

Atatürk

1971

7

Dicle

1976

8 Gazi (*) 1982

9

Selçuk

1987

10

Ondokuz Mayıs

1992

11

Çukurova

1993

12

Süleyman Demirel

1995

13

Bursa Uludağ

1995

14

Sivas Cumhuriyet

1996

15

Yeditepe

1996

16

Başkent

1999

17

Erciyes

2001

18

İnönü

2001

19

Kırıkkale

2002

20

Karadeniz Teknik

2003

21

Kocaeli

2006

22

Gaziantep

2006

23

İstanbul Aydın

2007

24

Zonguldak Bülent Ecevit

2008

25

Eskişehir Osmangazi

2008

26

Van Yüzüncü Yıl

2008

27

Ordu

2009

28

İstanbul Yeni Yüzyıl

2009

29

İstanbul Medipol

2009

30

Bolu Abant İzzet Baysal

2010

31

Bezm-i Alem

2010

32

İzmir Katip Çelebi

2010

33

Akdeniz

2010

34

Hatay Mustafa Kemal

2010

35

Recep Tayyip Erdoğan

2010

36

Adıyaman

2011

37

Aydın Adnan Menderes

2011

38

Tokat Gaziosmanpaşa

2011

39

Trakya

2011

40

Kafkas

2012

41

Pamukkale

2012

42

Manisa Celal Bayar

2012

43

Necmettin Erbakan

2012

44

Sanko

2013

45

Bingöl

2013

46

Erzincan Binali Yıldırım

2013

47

Fırat

2013

48

Karabük

2013

49

İstanbul Okan

2013

50

Uşak

2013

51

Biruni

2014

52

Ankara Yıldırım Beyazıt

2014

53

Sakarya

2014

54

Beykent

2014

55

Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz)

2014

56

KTO Karatay

2014

57

Nuh Naci Yazgan

2014

58

Ufuk

2014

59

Acıbadem

2015

60

İstinye

2015

61 Çanakkale Onsekiz Mart 2015
62 Giresun 2015
63 Harran 2015
64 İstanbul Medeniyet 2015
65 Kahramanmaraş Sütcü İmam 2015
66 Mersin 2015
67 Sağlık Bilimleri 2016
68 Sağlık Bilimleri Gülhane 2016
69 Alanya Alaaddin Keykubat 2016
70 İzmir Demokrasi 2016
71 Bahçeşehir 2017
72 Tekirdağ Namık Kemal 2017
73 Muğla Sıtkı Koçman 2017
74 Mehmet Akif Ersoy 2017
75 Lokman Hekim 2017
76 İstanbul Kent 2018
77 Gaziantep Bilim ve Teknoloji 2018
78 Kütahya Sağlık Bilimleri (**) 2018
79 İstanbul-Cerrahpaşa 2018
80 İstanbul Atlas 2018
81 İzmir Tınaztepe 2018
82 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri (***) 2018
83 Semerkand Bilim ve Medeniyet 2018
84 Ankara Medipol 2018
85 Hitit 2018
86 Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2018


(*) 625 Sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” uyarınca 1968 – 1969 ders yılında Ankara’da iki Dişhekimliği Yüksekokulu açılmıştır. Bunlardan biri “Başkent Diş Hekimliği Yüksekokulu” diğeri ise “Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu” dur. 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında devletleştirilen iki özel yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış ve 2237 sayılı karar uyarınca Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu’nun tüzel varlığına son verilerek 8 Kasım 1978’de A.İ.T.İ.A. “Diş Hekimliği Fakültesi” adını almıştır. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile, Fakülte yeni kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanmış ve “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”ni oluşturmuştur.

(**) 2011 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7141 sayılı kanunla, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

(***) 2011 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7141 sayılı kanunla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

NOT: Şifa ve Zirve Üniversiteleri OHAL kararı ile kapatılmıştır. (23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 inci maddesi)

 

HENÜZ EĞİTİME BAŞLAMAMIŞ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

1

Acıbadem
2 Ankara Medipol
3 Bahçeşehir
4 Bursa Uludağ
5 Gaziantep Bilim ve Teknoloji
6 Giresun
7 Hitit
8 İstanbul Atlas
9 İstanbul-Cerrahpaşa

10

İstinye
11 İzmir Tınaztepe

12

Kafkas

13

KTO Karatay
14 Lokman Hekim
15 Manisa Celal Bayar
16 Mehmet Akif Ersoy
17 Muğla Sıtkı Koçman
18 Nevşehir Hacı Bektaş

19

Nuh Naci Yazgan

20

Sanko
21 Semerkand Bilim ve Medeniyet
22 Tekirdağ Namık Kemal

23

UfukGüncelleme: 07.08.2018