17/2.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
17 /2. DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
(Nisan 2019- Kasım 2020)

 
Mustafa Oral –Başkan


1952 yılında Bodrum Çömlekci Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta bitirdi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Mesleğini mezuniyetinden itibaren 43 yıldır kendi muayenehanesinde serbest olarak sürdürürken, mezun olduğu tarihten itibaren de meslek kuruluşumuzun çalışmaları içinde yer aldı. 3224 sayılı Yasa çıkıncaya kadar İzmir’deki mesleğimizle ilgili Dernek çalışmalarına katıldı. Yasanın çıktığı 1986 yılından itibaren de meslek kuruluşumuzun değişik kademelerinde görevler aldı. 1986-1988 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası kurucularından biri olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve yazı işlerinden sorumlu üye olarak  İzmir Odası Dergisinin yayımını başlattı. 1988-1994 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığını ve 1992 yılında gerçekleştirilen TDB 1.Uluslararası Kongresinin ev sahipliğini yaptı. Kongreler Yönergesinin ilk halinin hazırlanması, bugün ülke çapında uygulanan Tüketici Haklarının ilk taslak hazırlığı ve ilk uygulayıcısı sorumluluklarında bulundu. TDB 14. ve 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre ve Fuar Komisyonu üyeliği, 20. Uluslararası Kuşadası Kongresi sorumluluğu, 23.Uluslararası İstanbul Kongresi sorumluluğu, 4 dönem  Etik Kurul Üyeliği, 2 dönem TDB Etik Kurul Sorumluluğu, TDB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu sorumlulukları ve üyeliği, Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı Çalışma Protokolünün hazırlanması, aynı komisyonun sorumluluğu ve üyelikleri, TADSE Komisyonu sorumluluğu ve Engelsizler Grubu sorumluluğu  ödevlerinde bulundu. TDB ‘nin ve İzmir Dişhekimleri Odası’nın birçok konuda temsilciliklerini yerine getirdi. Dişhekimliği cihazlarının standardizasyonu, 'Dişhekimliği Muayenehanesi Yönetim Sistemi’ ve ‘dişhekimlerinin ağız ve diş sağlığı ürünlerine bakış açısı’ konularında çalışmalar yaptı. Dişhekimi bir oğlu olup, halen serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır.

   
   

Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu – Raportör

1959 yılında Ankara’da doğdu.  İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini 1981 yılında bitirerek, meslek hayatına serbest dishekimi olarak başladı.  Çeşitli dönemlerde İstanbul Dişhekimleri Odasında Disiplin Kurulu Üyeliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. TDB 17.Dönem (Kasım 2018 - Nisan 2019) Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. TDB Kongrelerinde Sergi Komite başkanlıkları yaptı. Halen serbest çalışmaya devam etmektedir.  Evli ve iki çocuk annesidir.

   
   

Rahime Beleşoğlu - Üye

1972 Bolu doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1995 yılı mezunudur. 1997 yılından beri muayenehanecilik yapmaktadır. 2002-2008 yılları arasında Sakarya Dişhekimleri Odasında Başkan Vekilliği ve üç dönemde TDB Delegesi olarak görev yaptı. TDB 12.Dönem (2008-2010) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 13.Dönem (2010-2012) Merkez Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde başhekimlik görevinde bulundu. 2011 yılından bu yana serbest muayenehanecilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

   
   

Bahaettin Dağlıoğlu - Üye

22.08.1961 yılında Balıkesir’de doğdu. Hacı İlbey İlkokulu, Balıkesir Ortaokulu ve Balıkesir Lisesinde okudu. Öğrenimine 1978-1983 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde devam etti. 6. Dönem Balıkesir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri, 7-8-9. Dönemler ve 13-14. Dönemlerde Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevlerini yürüttü. TDB 15.Dönem (Mayıs 2015 - Kasım 2016) ve 17.Dönem (Kasım 2018 - Nisan 2019) Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. Halen Balıkesir Merkezde mesleğini serbest olarak sürdürmektedir.

   
   

Yasemin Ertaş - Üye

05.03.1969 tarihinde Kastamonu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli’de tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe 1992 yılında Kırklareli’de serbest dişhekimi olarak başlayıp, 1995 yılından bu yana eşi ile birlikte Ertaş Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde devam etmektedir. Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde cinsiyet eşitliği konularında çalıştı. İki dönem Edirne Dişhekimleri Odası Kırklareli temsilciliği görevini yaptı. 2018’de Edirne Dişhekimleri Odası Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Mayıs ayında milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.17. ve 18.Dönem TDB delegesi olarak görev aldı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

   
   

Salih Gül  – Üye

05.05.1953 tarihinde Erzincan’da doğdu.  İlkokulu Van ve Rize de,   ortaokulu Sivas’ta okudu.  1969 yılında Sivas 4 Eylül Kongre Lisesinden mezun oldu. A.İ.T.İ.A Ankara Dişhekimliği Yüksek Okulundan 1976 yılında mezun oldu. Sivas/Yıldızeli hastanesinde başladığı kamu görevine, askerliğini Diyarbakır 8.Ana Jet üssün de tamamladıktan sonra Urfa, Çorum ve Sivas Sigorta Hastanelerinde dişhekimi ve Başhekim Yardımcılığı  görevlerinde devam etti. Kamuda 38 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında emekli oldu. 1986 yılında Sivas Dişhekimleri Odasının kuruculuğunu, Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Başkanlığını yaptı. 1990-1992, 1992-1994, 2000-2002, 2002-2004 dönemlerinde TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, 1994-1996, 1996-1998, 1998-2000 yıllarında TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki oğlu olan Salih Gül, halen Sivas’ta serbest muayenehane çalıştırmaktadır.

   
   

Fatma Özkumur - Üye

İlk, orta ve lise eğitimini Uşak’ta yaptı. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu. 40 yıl muayenehane hekimliği yaptı. 4 dönem Uşak Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevinde bulundu. TDB 16.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

   
   

Ahmet Şen - Üye

1959 yılında Zonguldak/Karadeniz Ereğli'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı ve 1982 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılından bu yana Zonguldak /Alaplı ilçesinde serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır. Zonguldak Dişhekimleri Odası’nda çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Üst Kurul ve İlçe Temsilciliği görevinde bulundu. TDB 16.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

   
   

Tülay Tacettinoğlu - Üye

1958 Kayseri’de doğdu. Kayseri Feridun Cıngıllı İlkokulu’ndan sonra TED Kayseri Koleji’nde orta ve lise eğitimini 1976 senesinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1982’de mezun oldu. 1984 tarihinde kendi muayenehanesinde başladığı çalışmalarına halen devam etmektedir. 1994-2002 tarihleri arasında Kayseri Dişhekimleri Odası Başkan Yardımcılığı, 2002’den sonra üç dönem Oda Başkanlığı yaptı. Bir dönem Kayseri Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Üyeliği ile dokuz  dönem TDB Delegeliği yaptı. iki dönem TDB Kadın Komisyonu’nda görev aldı. Halen Kayseri Dişhekimleri Odası’nın üç dönemdir Başkan Yardımcılığı görevini devam ettirmektedir. İki çocuk annesidir.

   
   

>>Geçmis Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Için Tıklayınız...