Sözleşmeli Çalışan Dişhekimleri ve Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2772                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;      8.790 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   6.050 TL.
Saat ücreti ise;                     320 TL. olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

***

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2773                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;     10.980 TL.
Yarım gün çalışanlarda;    7.570 TL.
Saat ücreti ise;                     405 TL. olarak belirlenmiştir.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri