TADS Yardımı

 

Sayı     : 001-1.  2157                                                                                                  Tarih: 30.12.2016
Konu   : 2017 Yılı Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
              Projeleri TDB Destek Bedeli  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği gibi 11.Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 1000’in altında olan Odaların Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projelerinin desteklenmesine karar verilmişti.

Anılan desteğin verilebilmesi için uygulama başlamadan  ekte bulunan  başvuru formu ile  Birliğimize müracaat edilmesi, başvurunun  TDB Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonunca  uygun görülerek Merkez Yönetim Kurulumuzca da onaylanması gerekmektedir.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında, uygun görülen projeler için  2017 yılında da 5.000 (beşbin) TL.  katkıda bulunulmasına ve yılda bir kez ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.    

Saygılarımla,
Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Eki: TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonu  Başvuru Formu (2 Sayfa)
      TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonu  Başvuru Rehberi (3 Sayfa)