YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

BASIN AÇIKLAMALARI
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASANIN NERESİNE KOYACAĞIZ? 04.11.2011

Sağlıkta dönüşüm politikaları son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Hizmetlerinin piyasalaştırma ve tekelleştirilmesine hızla olanak vermektedir;

-  Yabancı hekim yasağı kaldırılarak hekim emeği değersizleştirilmekte,

-  Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sözleşmeli statüye geçirilerek iş güvenceleri yok edilmekte,

-  Kamu hastaneleri Birlikleri kurularak hastanelerin özelleştirilmelerin önü açılmakta,

-  Tamamen değiştirilen Sağlık Bakanlığı Teşkilatında  birçok kurum oluşturulmakta ve bunların üyeleri “kritersiz” olarak Bakan tarafından atanabilmekte,

-  Sağlık Meslek Örgütlerinin yetkilerinin bir çoğu Sağlık Bakanlığına devredilmekte,

-  Asgari Ücret Tarifesi kaldırılarak rehber tarife getirilmekte ve hekim emeği değersizleştirilmekte ve hasta sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın kuruluş ve görevlerini düzenleyen 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yerine hazırlanan ve yukarıda saydığımız olumsuzları da sağlık alanına taşıyan  “663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin hazırlanışı (!), kamu oyuna sunuluşu (!) ve yayınlanışı (!) AKP Hükümetinin genel politik yaklaşımına uymuş ve  bizler için sürpriz olmamıştır.  

Ancak ve her şeyden önce belirtmek gerekir ki; toplumda demokratik katılımla anayasa hazırlanmasına yönelik niyet beyanlarının yapıldığı şu günlerde paydaşlardan hiçbirinin katkısı alınmaksızın, daha da ötesi, haberi dahi olmaksızın, dayatmacı bir yaklaşım ve bütünüyle otoriter anlayışla düzenleme yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetini sürdürdüğü bir dönemde, Yetki Yasasının son günü, hızla yayınlanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devletinden kanun devletine doğru yol aldığını göstermektedir.

Bu nedenle TDB olarak Kanun Hükmündeki Kararnamenin çıkarılış ve yayınlanma biçimini ülkemiz adına tehlikeli ve son derece yanlış buluyoruz.

Sorunlarımız, en geniş anlamda   22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasındagündeme getirilerek dişhekimliği camiası ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır