YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

BASIN AÇIKLAMALARI
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

SON KARARNAME İLE BAKAN SÖZÜNÜ TUTTU!


 18.11.2011

Sağlık Bakanlığı’nın kuruluş ve görevlerini düzenleyen 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yerine hazırlanan ve 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mesleğimize ve genel sağlığa taşıdığı olumsuzlukları değerlendirmek  üzere 17.11.2011 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen Başkanlar Toplantısı sonrasında yapılan açıklama aşağıdadır.

“Meslek Birliklerinin Kapatılması Üç Maddelik Bir Yasaya Bakar” (*)

SON KARARNAME İLE BAKAN SÖZÜNÜ TUTTU!

Ağzınıza sağlık, mesleğimize saygı istedik; bizlere saygısızlık ediyorlar sizi sağlıksız bırakacaklar.

Bir gece yarısı operasyonu ile yürürlüğe konulan kararname, hukuka egemen olmaya çalışan zihniyetin tüm gücü elinde tutmaya çalışmasının örnekleriyle dolu.

2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) tüm sağlık meslek örgütlerine bakışı bir kez daha ortaya koydu. “Meslek birliklerinin kapatılması üç maddelik bir yasaya bakar” dendi. Bu Kararname Bakan’ın bu sözünü hatırlatır nitelikte.

Bizler gücümüzü emeğimizden ve meslektaşlarımızdan alıyoruz. Sadece bu günümüzü değil, hükümetin hiçbir kaygı duymadan açtığı fakültelerden mezun olacak gençliğin geleceği bile karartılıyor. Biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak yıllardır sağlığı için emek sarf ettiğimiz ağızların sesi olacağız. Bu oyuna karşı sesimizi yükselteceğiz.

Kamu sağlık hizmetlerinin üzerindeki tüm yetkiyi elinde toplayan Bakanlığın bu kararı, sermaye gruplarını sağlık alanında da ayrıcalıklı hale getirmekte ve kamu sağlık kurumları birer ticarethaneye dönüştürülmektedir. Kamu çalışanlarının özlük hakları her geçen gün tırpanlanıyor. Kurulacak uzlaştırma kurullarında hastane koşullarını sorgulama yerine hasta-sağlık çalışanını karşı karşıya getirilecek. Asıl sorumluluk göz ardı edilecek.

Hastaneler Kamu Özel Ortaklığının idaresine alınarak kamu kaynakları özel şirketlere aktarılmaktadır. Bu arada, bizlerin büyük özverileri ile açtığımız muayenehanelerimize hiçbir desteği olmayan Bakanlık,  lisansın açık artırmayla satışını yasallaştırmayı hak olarak görüyor.

Hiçbir şekilde demokratik katılıma olanak tanımayan bir yaklaşımla düzenlenen bu KHK ile, Türk Dişhekimleri Birliğine ait olan, dişhekiminin mesleki denetiminden mesleki hizmet bedelinin belirlenmesine kadar pek çok yetki Bakanlığa verilmiştir.

Anayasal yapıda yer alan meslek örgütlerinin yetkisizleştirilerek etkisizleştirilmesine yönelik bu çaba kendinden başka bir sese tahammül edemeyen otoriter bir yaklaşımdır. Anayasaya da aykırı olan bu tutumun bir gün sona ereceğine kuşku yoktur. Ancak unutulmamalıdır ki, sağlıkta erken teşhis önemlidir. Bu noktadaki her türlü gecikme telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. Her zaman ki gibi tek çözüm demokrasi, meslek birliklerinin sesine kulak vermek emeğe saygının gereğidir.”

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ* Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi`nin 07.03.2010 Pazar Günü Düzenlediği Genel İdare Kurulu Toplantısında Yaptığı Konuşması

 

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır