YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 2
  Bugün : 426
  Toplam : 5,573,661
  ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA AÇIKLAMA


  Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  5947 Sayılı Kanunun 8.maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde 12”  ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların  zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortasını 30 Temmuz 2010 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği düzenlenmiştir.

  Kanuna göre Hazine Müsteşarlığınca hazırlanması gereken Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esasları ise 2010/1 numaralı Tebliğ 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  21-22 Temmuz 2010 tarihlerindeki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında sözkonusu tebliğ hükümleri değerlendirilmiş ve dişhekimleri açısından sakıncalı görülen bir kısım hükümlerinin iptali için dava açılması  kararlaştırılmıştır. Ayrıca, aşağıdaki gelişmelerle görüşlerimizin meslektaşlarımızla paylaşılmasına karar verilmiştir.

  Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sigorta poliçesi ile tarife ve talimatlarının yayımı sonrasında sigorta şirketlerinin poliçelerini düzenlemesi mümkün hale geldiğinden, sigorta firmalarından teklifler istenmiştir.

  Türk Tabipleri Birliği’nin talebi üzerine Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince,  zorunlu sigorta konusunda henüz Sigorta Bilgi Merkezi alt yapısının tamamlanmadığı, bu işlemler tamamlanıncaya kadar poliçe imzalanamayacağı ve bunun ancak 30 Temmuz gibi bitirilebileceği bilgisi şifahen verilmiştir.

  Bu nedenle,

  1-Zorunlu mali sorumluluk sigortalarının alt yapı işlemleri  tamamlanmadığından, Resmi Gazete`de yayımlanan Tebliğ uyarınca poliçe düzenlenmesi henüz mümkün bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızdan, bu konuda güvenilir açıklamayı Türk Dişhekimleri Birliği yapıncaya kadar zorunlu sigorta poliçesi satın almamalarını öneriyoruz. Gelişmeler  Birliğimiz tarafından takip edilmekte olup, meslektaşlarımız  bilgilendirilecektir.

  2-Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalarda  zorunlu mali sorumluluk sigortasının  30 Temmuza kadar yaptırılması gerektiği,  aksi halde  5.000. TL idari para cezası verileceği ifade edilmiş ise de gerekli alt yapısı henüz oluşmadığı için hukuken poliçe düzenlenmesi mümkün olmadığı hususu ile sigorta şirketlerinin poliçeleri hazırladıktan sonra dişhekimlerinin kendilerine en uygun sigorta şirketini ve poliçesini belirlemek üzere makul bir süreye ihtiyaçları bulunduğu açıktır.

  3-Sigorta poliçelerinin dişhekimleri tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli makul süre verilmeden zorunlu sigortanın yaptırılmadığı gerekçesiyle dişhekimlerine idari para cezası verilmesi; Anayasa’da ifade edilen Hukuk Devleti ilkesine aykırı olacaktır.

  Bütün bu nedenlerle, söz konusu sigortanın yürürlüğe gireceği tarihin makul bir süre ertelenmesi gereğinin yanı sıra 30 Temmuzda sigortasını yaptıramayıp da sonrasında makul bir süre içinde yaptıran dişhekimlerine hukuken idari para cezası  verilemeyeceği düşüncesindeyiz. Aksi hal,  açıkça hukuka aykırı olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşan meslektaşlarımıza  Türk Dişhekimleri Birliği tarafından gerekli hukuksal destek verilecektir.

  4-Türk Dişhekimleri Birliği tarafından sigorta poliçelerinin incelenmesi sonrasında mevcut poliçe taslağından daha uygun koşulları içeren poliçelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Bunun için meslektaşlarımızın kısa süre içinde yapacağımız duyuruyu beklemelerini öneriyoruz.

  5-Diğer taraftan, ilgili Yasa hükmüne göre kamu sağlık kuruluşlarında çalışan  dişhekimleri, sigortayı kendileri yaptıracak; bu kapsamda sigorta şirketini de bizzat belirleyecektir. Sigortayı dişhekimi yaptırdıktan sonra ödeme makbuzunu çalıştığı kuruma verecek ve sigorta bedelinin yarısını kurumundan 30 gün içinde alacaktır. Kurum amirleri tarafından önerilen, içeriğini bilmediğiniz ve denetleyemediğiz poliçeleri satın almamanızı öneriyoruz.

  Gelişmeler anında siz meslektaşlarımıza web sitemizden duyurulacaktır.

  Saygılarımızla. 

  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

   

   


  Yayın Tarihi : 26.07.2010 - Okunma Sayısı : 4,276
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır