YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 2
  Bugün : 67
  Toplam : 5,577,824
  MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİN ERTELENMESİNİ İSTEDİK

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bugün gönderdiğimiz “Günlü-Çok Acele” kayıtlı yazımızla Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası’nın yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesini istedik.                                                                                                                                          GÜNLÜ-ÇOK ACELE
  Sayı   : 002-2.992                                                                                                      Tarih: 27.07.2010
  Konu : Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasının
              Yürürlüğe Girişinin Ertelenmesi

   

              Bilindiği üzere Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  5947 Sayılı Kanunun 8.maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 12  ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların  zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortasını 30 Temmuz 2010 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği düzenlenmiştir. 

              Kanuna göre Hazine Müsteşarlığınca hazırlanması gereken Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esasları ise 2010/1 numaralı Tebliğ 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

              Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince,  zorunlu sigorta konusunda henüz Sigorta Bilgi Merkezi alt yapısının tamamlanmadığı, bu işlemler tamamlanıncaya kadar poliçe imzalanamayacağı ve bunun ancak 30 Temmuz 2010 tarihinde bitirilebileceği bilgisi verilmektedir. 

              Bahsi geçen 21.7.2010 tarihli Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Talimatının 7. maddesinde Sigorta Bilgi Merkezinin oluşturulması gereği belirtilerek “Gereken altyapıyı kurmamış olan sigorta şirketleri gerekli bilişim altyapısını oluşturana kadar bu sigortayı yapamaz.” hükmüne yer verilmiştir. 

              Bütün bu veriler dikkate alındığında 30 Temmuz 2010 tarihinde zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılabilmesinin fiilen mümkün olmadığı açıktır. Kaldı ki, 30 Temmuz tarihinden bir iki gün önce sigorta poliçesinin düzenlenmesi mümkün hale gelse bile ülkenin dört bir yanındaki 20.000 civarındaki dişhekiminin poliçeleri inceleyerek kendisine en uygun olanı seçebilmesi için gerekli zamanın tanınmadığı da açıktır.  

              Diğer taraftan 5947 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme uyarınca “…zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.”   denilmektedir. 

              Halen zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasını yapabilecek altyapının oluşturulmamış olması ve önümüzdeki günlerde bu altyapının oluşturulmasının da dişhekimlerine seçim için gerekli zamanı tanımaması karşısında anılan hükümdeki cezai yaptırımın uygulanma imkânı olmadığı açıktır.

              Bu çerçevede, dişhekimlerinin kaygılarının giderilebilmesi için zorunlu sigortanın uygulamaya geçeceği zamanın makul bir süre ertelenmesinin yanı sıra ilgili yasal düzenlemede mevcut olan cezai yaptırımın gerekli altyapının oluşturulması ve sigorta poliçelerinin ortaya çıkmasından en az bir ay sonra uygulanabileceğinin kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz.                                                              

  Saygılarımla,

  Süha ALPAY
  Türk Dişhekimleri Birliği
  Genel Sekreteri

  DAĞITIM
  - T.C. Sağlık Bakanlığı
  - T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

   

   


  Yayın Tarihi : 27.07.2010 - Okunma Sayısı : 3,480
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır