YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 4
  Bugün : 145
  Toplam : 5,577,902
  TDB 13.OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ


  Türk Dişhekimleri Birliği 13.Olağan Genel Kurulu, 5-6 Kasım 2010 tarihleri arasında çalışmalarını tamamladı. 7 Kasım 2010 Pazar günü ise yeni dönemde Birlik Organlarında görev alacakların belirlenmesi için seçim gerçekleştirilecek.

  Genel Kurul sonunda oybirliği ile kabul edilen bir Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

   

  TDB 13.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
  5–6–7 KASIM 2010
  ANKARA

  Taksim’de gerçekleştirilen intihar saldırısı, beşi ağır olmak üzere çok sayıda polis ve sivil insanın yaralanmasına yol açmıştır. Bu saldırı ülkemizde her şeyden çok gereksinim duyduğumuz barışı hedef almıştır. Saldırının arkasındaki güçler kim olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi bedenini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıtlanmayacağı bir ortamı hak ediyor. Dişhekimleri olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

  Türk Dişhekimleri Birliği, muayenehane hekimliği yapan, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve kamuda ücretli veya sözleşmeli çalışan tüm dişhekimlerinin ortak örgütü olduğunu tekrarlıyor ve çalışma biçimi ne olursa olsun tüm dişhekimlerinin sorunlarının ana kaynağının hükümetin uyguladığı sağlık politikalarının doğal sonucu olduğunu biliyoruz.

  Bu iktidar küresel politikaların bu ülkedeki uygulayıcısıdır. Bu sistemin uygulanması, yani sağlıkta özelleştirme, sağlığın tekelleşmesi ve muayenehanelerin bitirilmesidir. Başta hekim emeğinin korunmasında temel belirleyici olan Asgari Ücret Tarifesinde yaşadığımız kayıplar olmak üzere, yeni dişhekimliği fakülteleri açılması, insangücü planlaması yapılmadan ADSM’ler açılması, uzmanlık sayılarının artırılması, Tam Gün Yasası, Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası ve burada saymanın tekrar olacağı diğer kayıpların dişhekimliğini getirdiği yer çok açıktır. Yaşadığımız bu olumsuz sürecin tüm sağlık çalışanları ve  emekçilerin de sorunu olduğunu biliyoruz.  Uygulanan sağlık politikaları nedeniyle mesleğimizde yaşanan ve gelecekte daha da ivme kazanacak olan işçileşme ve sağlık hizmeti sunumunda tekelleşme sürecine yönelik olarak diğer meslek örgütleriyle ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte emekten, toplumdan yana gösterilecek çabanın her zamankinden daha değerli olduğuna inanıyoruz.

  Türk Dişhekimleri Birliği’nin maliyet analizi esasına dayalı bilimsel temelde oluşturduğu Asgari Ücret Tarife’sinin iki yıl herhangi bir gerekçe gösterilmeden onaylanmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın 2007 yılında yine kendi onayladığı Asgari Ücret Tarifesi’ni 2010 yılında yarı yarıya indirerek onaylaması dişhekimi emeğinin ve dişhekimlerini temsil eden meslek örgütünün yok sayılması demektir. Kendisi de bir hekim olmasına karşın hekim düşmanlığında sınır tanımayan ve meslek örgütlerinin varlığına dahi tahammül edemediği ses kayıtlarına yansıyan Sağlık Bakanını şiddetle kınıyoruz.

  Yeni dişhekimliği fakültelerine ve kontenjan artışlarına hayır diyoruz. Geleceğin dişhekimleri olacak öğrenci kardeşlerimizi de bugünden kendi geleceklerine sahip çıkmaları için meslek örgütümüzde yer almaya çağırıyoruz.

  İnsangücü planlaması yapılmadan, muayenehanelerde ve özelde çalışan dişhekimlerini planlamaya dahil etmeden, altyapı hazırlığı yapılmadan açılan ADSM lere hayır diyoruz.

  Hem kamuda hem de özelde dişhekimi coğrafi dağılımında denge gözetilmesini toplumun hizmete ulaşmasında önemli bir kriter olarak görüyor bu yönde düzenleme yapılmasını bekliyoruz.

  Sağlık Bakanlığı politikalarında dişhekimliğinin çağdaş ülkelerde olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmasını, ağız diş sağlığı sorunlarının halk sağlığı sorunu olarak yer almasını, hak ettiği önemin verilmesini ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin öncelenmesini istiyoruz.

  Dişhekimliğinde uzmanlıkta iki dalda uzmanlığın ülkemizde yeterli olduğunu, altı dalda uzmanlığın dişhekimlerinin çalışma alanlarını daraltacağını, etik sorunlara ve dişhekimliği eğitimi ile hizmet sunumunda tekelleşmeye neden olacağını görüyor ve dişhekimliğinde altı dalda uzmanlığa yargı kararlarına da dayanarak bir kez daha hayır diyoruz.

  POS makinesi zorunluluğunu, e- beyanname için muhasebeci zorunluluğunu, belediyelerden işyeri açma ruhsatı alma zorunluluğunu, bu konuda yapılan denetimlerde art niyet taşıyan yaklaşımları röntgen cihazları için TAEK`ten alınması gerekli belge ücretinin dört katına çıkarılmasını kabul edilemez buluyoruz. Sayılan tüm bu düzenlemelerin, ekonomik krizle ve uygulanan sağlık politikaları nedeniyle hizmet sunumu iyice daralan serbest dişhekimleri için yıkım olduğunu ifade etmek istiyoruz.

  Tam Gün Yasası ile zorunlu hale getirilen Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası, tıbbi kötü uygulamalara neden olan şartları düzeltmek yerine, zararı tazmin yoluyla hekimlerden sigorta şirketlerine kaynak aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yasanın derhal iptal edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

  Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında emekliliklerine de yansıyan iyileştirmeler yapılmalıdır. İnsanüstü ve kabul edilemez hasta sayılarıyla hizmet üretmeye çalışan kamu çalışanı dişhekimleri performans uygulaması nedeniyle ciddi meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Verilen hizmetlerde bu nedenle nitelik değil, nicelik, koruyucu hekimlik değil, tedavi edici ve protetik hizmetler öne çıkarılmakta, sonuçta toplum sağlığına akılcı ve verimlilik ilkesini gözeten bir yaklaşım değil, popülist politikalar hakim olmaktadır. Sağlık Bakanını kendisinin uygulamaya koyduğu performans uygulamasının sağlık çıktılarına yansıyan olumsuz sonuçlarını dişhekimlerine mal etmeye çalışan tutumunu hekim düşmanlığının yeni bir dışavurumu olarak görüyor ve kendisini dişhekimlerine hak ettikleri değeri vermeye davet ediyoruz.

  Tüm dişhekimlerinin tek örgütlü gücü olan meslek örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği`nin 13.Olağan Genel Kurulu olarak;

  Halkımızın sağlık hakkının gaspına,

  Sağlıkta tekelleşmeye,

  Sağlıkta taşeronlaşmaya,

  Sağlıkta tasarrufa,

  Hekim emeğinin ucuzlatılmasına,

  Muayenehanelerin kapanmasına,

  Hekimlerin özlük haklarındaki kayıplara,

  Yeni fakültelerin açılmasına ve kontenjanlarının arttırılmasına,

  Meslek örgütlerini yok sayan anlayışa,

  Kamuda köle düzeninde çalışmaya,

  Güvencesiz çalışmaya,

  Emeklilikte aç ve açıkta kalmaya,

  Sağlıksızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, baskıya,

  YANİ; KISACA AKP’NİN SAĞLIKTA SAĞLIKSIZLIK YARATAN POLİTİKALARINA VE YASAMA, YÜRÜTME, YARGI BAĞIMSIZLIĞINA, İNSAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN ANTİDEMOKRATİK TÜM UYGULAMALARA “HAYIR” diyoruz.

   

  Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

   

   


  Yayın Tarihi : 06.11.2010 - Okunma Sayısı : 3,092
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır