YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 3
  Bugün : 75
  Toplam : 5,577,832
  ORANTISIZ CEZA HÜKMÜNÜ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ


  Dişhekimliği mesleğinin sürekli olarak yitirilmesine sebep olan suçların tanımlandığı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 45. maddesinde 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edildi.

  Dişhekimliği mesleğinin uygulanmasını sürekli olarak engelleyen suçların tanımlandığı 1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 2008 yılında yapılan değişiklikle bir çok suç tipi ölçüsüz biçimde madde metnine dahil edilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği’nin de katkısıyla CHP`nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, başvuruya konu edilen bütün hükümleri iptal etmiştir.

  Anayasa Mahkemesinin 1.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararında “... 1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmakta ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, “milli savunmaya karşı suçlardan, devlet sırlarına karşı suçlardan ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar suçlarından tümcesinin” kapsamına giren taksirli suçlardan hapis cezasına mahkûm olanların, azami bir yıl ve daha az hapis cezasına mahkûm olanların diş hekimliği mesleğini süresiz icra edemeyecekleri hükme bağlanmaktadır. Bu kural ile doğrudan doğruya bir suçun karşılığı olmak üzere öngörülen asli cezaların yanında, bu cezaya ek olarak ve cezaların işlenen suçla orantılı olması ilkesine aykırı bir şekilde hak yoksunluğu (dişhekimliği mesleğini icra edememe) getirilmektedir.” tespitinde bulunularak; 1219 sayılı Kanun’un  45. maddesinin birinci fıkrasındaki “...milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar,...” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

  1219 sayılı Yasanın 45. maddesinde 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle ortaya çıkan, dişhekimliği ile ilgisiz suçlar sebebiyle mesleki uygulamanın ömür boyu engellenmesi niteliğindeki yaptırım Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen ortadan kaldırılmamış olmakla birlikte kısmen düzeltilmiş; diğer suçlara ilişkin Anayasa’ya aykırılık iddiası ileri sürülebilmesinin yolu açılmıştır. Bu açıdan önemli bir karardır.

  Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi Kararında, kararın yürürlük tarihi olarak 1.12.2011 gösterilmiş ise de artık Anayasaya aykırılığı saptanmış bu hükümler uyarınca dişhekimlerinin meslekten ömür boyu men edilmesine olanak olmadığı düşünülmektedir.

  23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal edilen hükmü içeren madde:
   
  “MADDE 29- 1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 45- Diş hekimliği mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir.

  İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş tabibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır.”

   

   


  Yayın Tarihi : 15.12.2010 - Okunma Sayısı : 3,148
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır