YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 3
  Bugün : 201
  Toplam : 5,577,958
  ÜNİVERSİTELERDE ‘TAM GÜN’ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRERKEN…


  Bilindiği üzere, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının devamlı statüde çalışmasını zorunlu kılan düzenlemeleri 30 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Son zamanlarda kimi fakülte dekanlıklarından çıkartılan yazılar ve meslektaşlarımızın Birliğimize yaptıkları başvurulardan anlaşıldığı kadarıyla söz konusu Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra öğretim elemanlarının devamlı statüye geçmeleri ve mesleklerini fakülte dışında da uygulayabilmeleriyle ilgili hükümlerinin uygulanması konusunda duraksama yaşandığı anlaşılmaktadır.

  5947 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeler ve bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin Kararı birlikte değerlendirildiğinde söz konusu duraksamanın giderilmesi mümkündür. Zira, 5947 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 57. maddeye göre “Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır." Bu hükmün ikinci cümlesi Anayasa’ya aykırı bulunarak 15.7.2010 tarihli kararla yürürlüğü durdurulmuş; 4.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/29 E. 2010/90 k. sayılı karar ile iptal edilmiştir.

  Ayrıca, yine 5947 sayılı Kanun ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 36. maddesinin birinci fıkrası “Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.”  şeklindedir ve bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmadığından üniversitede görevli bütün öğretim elemanlarının devamlı statü dışında bir çalışma biçimine sahip olmadıkları açıktır. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasındaki Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.” hükmünün yürürlüğü durdurulmuş ve sonrasında iptal edilmiştir. Bu Anayasa Mahkemesi kararında tabip ve diş tabiplerinin yürüttükleri mesleki faaliyetin yaşam ve sağlık hakkı ile doğrudan ilgisine atıf yapılarak üniversitedeki mesaisi dışında kalan zamanlarda mesleğini muayenehanede yahut özel sağlık kurum ve kuruluşlarında icra etmesinin yasaklanamayacağı açıkça belirtilmiştir.

  Bu çerçevede, üniversite öğretim elemanlarının yasa gereği devamlı statüde çalışacakları açık olmakla bunun için ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek olmadığı gibi bu yönde talepte bulunmayanlara bir yaptırım uygulanması da mümkün değildir. Ancak yine de yanılgıya dayalı olası yorumlardan kaynaklı olarak hak kaybı yaşayabileceğini düşünerek fakülteye gerekli dilekçeyi vermek; bu arada da serbest/özel çalışma hakkını kaybetmek istemeyen meslektaşlarımız için hazırladığımız dilekçe metni için tıklayınız...    


  Yayın Tarihi : 30.12.2010 - Okunma Sayısı : 3,481
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır