YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 1
  Bugün : 368
  Toplam : 5,621,442
  EN DÜŞÜK FATURA KURALI DURDURULDU!

  Danıştay, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel dişhekimliklerine ödenecek tedavi bedelinin “…o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez…” kuralının yürütmesini durdurdu.

  2013 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan kurallardan hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimini kısıtlayan kuralların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl Danıştay’da dava açmıştı.

  Davada, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan hastaların ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimlerini kısıtlayan;

  - Ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız diş sağlığı merkezleri, diş hastaneleri ve diş eğitim ve araştırma hastanelerinden doğrudan hizmet alınabilmesine ilişkin kuralın,

  -Özel diş tabiplerinden hizmet alınabilmesi için ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı ADSM, diş hastanesi ve diş eğitim ve araştırma hastanelerinden sevk edilmeleri gerektiğine ilişkin kural,

  -Resmi sevk üzerine özel diş tabipliklerinden alınan ortodontik tedaviler dışındaki sağlık hizmetine ödenecek tedavi bedelinin “…o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez…” şeklindeki belirsiz kuralın yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

  Danıştay 15. Dairesi, oyçokluğuyla verdiği kararda, sağlık hakkının evrensel ve ulusal düzenlemelerde yaşam hakkı ile birlikte ve temel haklar arasında düzenlendiğine vurgu yaparak “…salt sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler noktasında ortaya çıkan denetim noksanlığını gidermek amacıyla yapılan düzenlemelerin, sağlık hizmetinin tıp biliminin öngördüğü biçimde yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olmaması gerekir. Diğer yandan, hastalıkların geçmişte olduğu gibi günümüzde de bireyleri ve toplumları tehdit eden risklerin en önemlilerinden biri olduğu dikkate alındığında, sağlık hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek düzenlemelerin hukuka uygun olduğundan söz etmek mümkün değildir..” gerekçesiyle Tebliğ’in 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bendindeki “Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez.” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

  Bu Kararla, kişilerin resmi sevkle özel diş tabipliklerinden aldıkları ortodontik tedaviler dışındaki ağız diş sağlığı hizmeti bedeli, Türk Dişhekimleri Birliği Ücret Tarifesi tavan, Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek 2/Ç listesindeki tutar ise taban olmak üzere, serbest meslek makbuzu/fatura tutarına göre SGK tarafından ödenecektir.

  Danıştay kararında yürütmesinin durdurulması istemi kabul edilmeyen ağız diş sağlığı hizmeti alınabilecek ve resmi sevk işlemini yapabilecek yerlerle ilgili sınırlama içeren hükümlerin de yürütmesinin durdurulması için Türk Dişhekimleri Birliği gerekli itirazda bulunacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunun da yürütmesi durdurulan söz konusu hüküm yönünden Karar’a itiraz etmesi beklenmektedir. İtirazlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

  Danıştay 15.Daire Esas No 2013/8373 sayılı karar için tıklayınız...  Yayın Tarihi : 02.04.2014 - Okunma Sayısı : 2,439
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır