YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 2
  Bugün : 476
  Toplam : 5,573,711
  TDB’NİN TAM GÜN İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİ SÜRECEK

   

  21.01.2010 tarihinde kabul edilen 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uygulamaları sonucu Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayan; Üniversitelerin Medikososyal Birimleri, Bakanlıklar, Danıştay v.b resmi kurumlarda çalışan dişhekimlerinin, performans uygulamasından yararlanamamaları ve bu tür kurumlarda çalışanların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmalarının engellenmesi sonucunda gelirleri azalacaktır.  

  Gerek Tam Gün Yasası, gerekse 19.01.2005 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunun  mağdur ettiği kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarındaki bu olumsuzluğa tepkileri giderek artmaktadır.  

  Birliğimiz; hem Tam Gün Yasasının hazırlık aşamasında 02.06.2008 tarih ve 002.758 sayılı yazısı ile konuya dikkat çekmiş, hem de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun çalışmalarında mağdur olacak bu meslektaşlarımızın durumlarını defalarca dile getirmiştir. 

  Kanunda;

  ·          Tam günün neden olduğu hak mahrumiyetini telafi etmesi gereken maaşlar ve özlük haklarındaki iyileştirme sağlanmamıştır.

  ·          Döner sermeye gelirlerindeki iyileştirme sadece sözde kalacaktır, vaat edilen ve topluma açıklanan kazançlar gerçek dışıdır.

  ·           Kamudaki yoğun çalışma düzeni içerisinde sistemin neden olduğu hataların bedeli sigorta adı altında hekim ve dişhekimlerine ödetilecektir.

  ·           Döner sermayesi olmayan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile idari görevlerdeki dişhekimlerinin ciddi gelir  kayıpları olacaktır.

  ·          Akademisyenlerin asli görevleri olan eğitime mi yoksa para kazanmaya mı vakit ayırması gerekeceği konusu hala belli değildir.  Bu konuda YÖK`ün yapacağı çalışma merakla beklenmektedir.

  ·          Askeriyede çalışan hekim ve dişhekimleri arasında ciddi ayrımcılık yapılmıştır. Verilecek olan tazminat tam günün getirdiği mağduriyetin çok altındadır. 

  Meslektaşlarımızın belirttiğimiz mağduriyetinin giderilebilmesine yönelik hiçbir olumlu düzenlemeye yer verilmemiş olmakla eşitlik ilkesine aykırılığı sebebiyle Anayasa’ya aykırı olan 5947 sayılı Kanunun yeniden görüşülmesi için TBMM’ye iade edilmesi talebiyle 29.01.2010 tarih ve 003.86 sayılı yazımız ile Sayın Cumhurbaşkanımıza başvurulmuş  ancak ilgili kanun 30 Ocak 2010 tarih ve  27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Sağlık Bakanlığı’na gönderilen 04.02.2010 tarih ve 002-2.142 sayılı yazımız ile Tam Gün Yasasına ilişkin olarak meslektaşlarımızın mağduriyetlerine değinilerek, yasada ek düzenlemelerin yapılması istenilmiştir.

  İlgili yazıda; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayan; üniversitelerin  medikososyal bölümleri, bakanlıklar, belediyeler ve diğer bütün resmi kurumlarda çalışan dişhekimlerinin gelirlerinin aylıklarıyla sınırlı olduğu ve herhangi bir döner sermaye ödemesinden yararlanamadıkları için mağdur oldukları vurgulanarak, bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın kısmi zamanlı çalışma hakkından yararlanıp Devlet memuriyetinden kalan zamanlarında muayenehane işleterek sundukları sağlık hizmeti karşılığında elde ettikleri ek gelir ile yaşamlarını sürdürebildikleri hatırlatılmıştır.

  30 Ocak 2010 tarih ve  27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile bütün sağlık personelinin kısmi zamanlı çalışması engellendiği  ancak ilgili yasada; kısmi zamanlı çalışması engellenen Sağlık Bakanlığı’na, TSK’ya bağlı yahut 2547 sayılı Yasa’ya tabi sağlık personeli için yetersiz de olsa ek gelirler öngörülmüşken, belirtilen kurumların kapsamı dışında kamuda görev yapan ve Sağlık Bakanlığı’ndaki meslektaşı ile aynı görevi yerine getiren dişhekimleri için telafi edici hiçbir ödenek öngörülmediği belirtilmiştir.

  Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’ndan eşitlik ilkesi doğrultusunda meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için yasada ek düzenleme yapılması istenilmiştir.

  Konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine ilişkin çalışmalarımızda sürmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği, meslektaşlarımızın haklarının savunulması noktasında bu işin takipçisi olmayı sürdürecektir. Bu süreçte, yasanın uygulanması ile birlikte doğacak mağduriyetler konusunda meslektaşlarımızın Birliğimizle temasa geçmeleri son derece önem arz etmektedir.


  "TAM GÜN"  İÇİN KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ İLE BİRARAYA GELDİK

  Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Murat Akkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Özlük Hakları Komisyonu  Sorumlusu Dişhekimi Bilge Şimşek, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr. Merih Baykara ve Başkanvekili Serdar Sütçü,  çeşitli kamu kurumlarında görevli 15 meslektaşımızla, Tam Gün Yasasına ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılacak itirazımıza temel teşkil edecek durum değerlendirmesinde bulunmak üzere bir araya geldi.

  11.02.2010 Perşembe günü TDB Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda; Tam Gün Yasasının neden olduğu hak mahrumiyetinin telafi edilebilmesi için maaşlar ve özlük haklarında yeterli iyileştirmenin yapılmadığı, döner sermayesi olmayan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile idari görevlerdeki dişhekimlerinin ciddi gelir kayıpları yaşayacağı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan  hekim ve dişhekimleri arasında ayrımcılık yapıldığı, meslektaşlarımız tarafından bir kez daha  ifade edildi.  Tam Gün Yasasından doğan hak kayıplarının ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla TDB tarafından yargıya başvurulması istenildi.

  TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Murat Akkaya’da; yasanın daha taslak aşamasındayken gördükleri eksiklerin ve mağdur olacak meslektaşlarımızın durumlarının başta Kanunu gündeme getiren Sağlık Bakanlığı olmak üzere, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda  ve   çeşitli platformlarda defalarca dile getirildiğini, TBMM’de kabul edilmesinden sonra ise yeniden görüşülmesi ve TBMM’ye iade edilmesi talebiyle 29.01.2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımıza başvurulduğunu belirtti.  

  İlgili kanunun 30 Ocak 2010 tarih ve  27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra 04.02.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilen bir yazı ile eşitlik ilkesi doğrultusunda  meslektaşlarımız hakkında yasada ek düzenlemelerin yapılması istenildiğini hatırlatan Akkaya,  konunun  Anayasa Mahkemesine götürülmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

  Akkaya, meslektaşlarımızın haklarının savunulması noktasında bu işin takipçisi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. 

  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

  E-mail   : tdb@tdb.org.tr
  Fax        : 0312 430 29 59


  Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız...

   

   

   


  Yayın Tarihi : 29.01.2010 - Okunma Sayısı : 4,921
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır