YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 3
  Bugün : 371
  Toplam : 5,573,606
  DİŞ TEDAVİLERİ İÇİN SAĞLIK KURULU KARARI VE SÜRE KOŞULUNUN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

   

    “Artık hastalar, resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sağlanamaması halinde Sağlık Kurulu kararı  ve  süre koşulu olmaksızın  serbest dişhekimine sevk edilebilecekler”

  SGK’nın resmi sağlık kurumlarında sağlanamayan ağız diş hastalıklarının serbest dişhekimlerine sevki düzenleyen ve sevklerde “60, 90 ve 180 gün” ve “sağlık kurulu kararı” koşulu getiren 7.9.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgesinin iptali için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay, taleplerimiz  doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

  Kararda “…müracaat edilen sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca belirtilen süreler içinde diş tedavisine başlanılamayacağının belirtilmesi halinde diş hekimince, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin serbest diş hekimliklerine, Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına, özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sevklerinin yapılabilmesi mümkün iken, bu sevkin en az bir diş hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile olabileceği yönünde getirilen şartın, yasal dayanağı bulunmadığı gibi, hizmet gereklerine uygun olduğundan da söz edilemez.

  Davacının, diş tedavisine ilişkin önceki düzenlemelerde 5-15 yaş arasındaki çocukların belirtilen süreleri beklemeksizin sevklerinin yapılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması nedeniyle Genelgenin eksik düzenlendiği iddia edilmekte ise de, yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda idarece yapılacak düzenleme ile her yaştaki hastanın, diş hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilme olanağı bulunduğundan, davacının sözü edilen iddiasının bu aşamada incelenmesi mümkün değildir.” denilerek,

  “…davacı isteminin kabulü ile 7.9.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgenin 1- (a) maddesinin birinci cümlesindeki ``... de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile...`` ve ``...180 gün, ...60 gün, ...90 gün içinde`` ibareleri ile ikinci cümlesindeki ``...sağlık kurulu raporunda...`` ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA”, karar verdi.

  Bu karara göre artık hastalar, resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sağlanamaması halinde Sağlık Kurulu kararı  ve  süre koşulu olmaksızın  serbest dişhekimine sevk edilebilecekler.

  Danıştay 10.Dairesinin 2009/11954 Esas Nolu kararı için tıklayınız…

   Isparta Dişhekimleri Odamızın açtığı dava sonucu Danıştay 10.Dairesi, 7.9.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgenin yürütmesini durduran benzer bir karar verdi.

  Danıştay 10.Dairesinin 2010/316 Esas Nolu kararı için tıklayınız…

  DANIŞTAY KARARINDAN ÖNCEKİ GELİŞMELER
   
  Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu 07.09.2009 tarihinde yayımladığı 2009/110 sayılı genelgesiyle, Isparta Dişhekimleri Odamızın açtığı dava sonucu Danıştay Onuncu Dairesinin 14.07.2009 tarih ve 2009/3984 E. Sayılı kararı doğrultusunda serbest dişhekimlerine hasta sevki yapılmasının önünü açmıştı.   
   
  Söz konusu genelgede; sevk işlemlerinde getirdiği yeni düzenleme ile, Resmi sağlık kurumlarınca kron ve protez tedavisine 180 gün, dolgu tedavisine 60 gün ve diğer diş tedavilerine de 90 gün içinde başlanamayacağının; en az bir dişhekiminin de  içinde yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenmesi halinde, serbest dişhekimine sevk edilebileceğine yer verilmişti.
   
  Ayrıca, düzenlemeye göre % 40 ve üzeri özürlü kişiler doğrudan serbest dişhekimlerine başvurarak, her iki durumda  da tedavi giderlerinin Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi üzerinden ödenmesine başlanılmıştı.  
   
  Ancak; Genelgede açıklanan sürelerin Sağlık Uygulama Tebliğlerindeki sürelere göre iki katına çıkarılmasının, sevkin uygulanmamasına ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin güçleştirilmesine yönelik bir uygulama olduğu gerekçesiyle Birliğimiz tarafından hukuki girişimde bulunularak; 

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.09.2009 tarihinde yayımlanan 2009/110 sayılı Danıştay Kararı konulu Genelge`nin 1. maddesinin (a) bendinin birinci cümlesindeki `…de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile` `…180 gün,…60 gün,….90 gün içinde` `ibareleri ile ikinci cümlesindeki `…sağlık kurulu raporunda…` ibaresinin ve 5-15 yaş arasındaki çocukların ağız diş sağlığına ilişkin pozitif bir düzenlemeye yer verilmemiş olmasından dolayı eksik düzenleme sebebiyle Genelge`nin tümünün, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay`da açılan davamız sonuçlanmış;

   Danıştay;  “....her yaştaki hastanın, diş hekimince Genelgede belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın bir başka sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilme olanağı bulunduğundan, ...7.9.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgenin 1- (a) maddesinin birinci cümlesindeki ``... de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile...`` ve ``...180 gün, ...60 gün, ...90 gün içinde`` ibareleri ile ikinci cümlesindeki ``...sağlık kurulu raporunda...`` ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, karar vermiştir.

  Basında çıkan haberler için tıklayınız....

   


  Yayın Tarihi : 24.02.2010 - Okunma Sayısı : 10,324
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır